Porozumiewanie się

1. Komunikowanie się- jest to dialog dwóch osób, które się spotkały i pragną sobie coś przekazać.
2. Mowa ciała- jest to komunikat niewerbalny wyrażający się zachowaniem, gestami, mimiką, poruszaniem się, a nawet siedzeniem.
3. Odbiorca to ten, który odbiera informację (odkodowanie- wiadomość odtworzona- interpretacja).
4. Nadawca to ten, który wysyła informację (intencja-wiadomość-kodowanie).
5.Sygnał składa się z nadawania i odbierania
6. Pytania otwarte to takie, na które pytany może wypowiedzieć się swobodnie.
7. Pytania zamknięte to takie, na które można odpowiedzieć TAK lub NIE, lub wybrać jedną z gotowych odpowiedzi.
8. Argumentacja to przedstawienie swojego stanowiska w jakiejś sprawie i uzasadnić je.
9. Kondargument to odmienne stanowisko w jakiejś sprawie i uzasadnienie go.
10. Siła przekonywania to jasne formułowania i stanowcze wypowiadania własnego zdania, a także przekonujące uzasadnienie.
11. Polemika- jest to wymiana zdań na jakiś temat pomiędzy osobami.

Related Articles