Powszechna Deklaracja Praw Człowieka- które prawa są najczęściej łamane?

Art. 17:
?Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.?
Łamanie tego prawa jest nagminne i wszechobecne- jednym ze jego sposobów jest zwykła kradzież. Moim zdaniem wiele rodzajów podatków jest łamaniem ww. zasady w majestacie prawa. Najlepszym przykładem jest podatek spadkowy- majątek zgromadzony przez rodziców jest już opodatkowany podatkiem dochodowym, a w momencie ich śmierci jest on powtórnie pomniejszany o podatek spadkowy.

Art. 7:
?Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.?
Jest to jedno z najczęściej łamanych praw w Polsce- dotyczy to bezkarności urzędników państwowych, posłów, senatorów i dygnitarzy, którzy wykorzystując swoje wpływy polityczne nie ponoszą konsekwencji za swoje czyny. Z drugiej strony dotyczy to również przestępców, bandytów i chuliganów. W wielu wypadkach oni również stoją ponad prawem, które nie ogranicza ich przestępczych działań.

Prawa człowieka zdefiniowane w Deklaracji w większości opisują utopijny świat ?mlekiem i miodem płynący?- głównie przez fakt, iż sama Deklaracja nie definiuje jasno, kto jest zobowiązany do zagwarantowania tych praw. Najczęstszym winowajcą w łamaniu praw obywateli są rządy i władze państw, a to one stanowią o kształcie przepisów prawa. Wszelkie działania przeciw takiemu prawodawstwu jest taktowane jako nielegalne i ścigane przez organa podległe tym władzom.

Related Articles