Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1) Alkohole-pochodne węglowodorów zawierające grupę hydroksylową -OH
2) Alkohole tworzą szereg homologiczny
3) Wzór ogólny: CnH2n 1OH lub R-OH
gdzie n jest kolejną liczbą naturalną określającą liczbę atomów węgla w cząsteczce alkoholu,
R to alkil (grupa węglowodorowa uzyskana z cząsteczki węglowodoru po oderwaniu od niej jednego atomu wodoru)
4) Fermentacja alkoholowa-reakcja biochemiczna polegająca na powstawaniu etanolu z cukrów prostych (np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Na początku swojej pracy chciałabym odpowiedzieć na pytanie:

Kto to jest alkoholik?

Jest to osoba, która straciła swobodę działania w trzech dziedzinach: pracy, odpoczynku, snu. W pracy alkoholik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, w porze wypoczynku albo gronie rodzinnym może zachowywać się w sposób nieprzewidywalny , gdyż nie ma żadnych hamulców.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
POTRAWY GRILLOWANIE

Mogłoby się wydawać, że grillowane mięso niczym nie różni się od tego pieczonego. Dlatego też wielu z nas nieświadomie spożywa jego nadmierne ilości. Prawdą natomiast jest, że podczas grillowania wydzielają się toksyczne związki, które przyczyniają się miedzy innymi do zwiększenia ryzyka zachorowania na raka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Pochodne węglowodorów zawierają oprócz atomu węgla i wodoru atomy innego pierwiastka. Każda grupa pochodnych węglowodorów posiada tzw. grupę funkcyjną. Do pochodnych węglowodorów zaliczamy m.in. alkohole.
2. Wzór ogólny alkoholi:
R -- OH
R - grupa węglowodorowa
OH - grupa hydroksylowa (wodorotlenowa)
3.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Alkohole, kwasy karboksylowe .

Alkohole pochodzą od węglowodorów, w których wodór został zastąpiony grupą wodorotlenową.
R - OH
R - reszta wodorotlenowa
Wpływ alkoholi na organizm człowieka
a.) metanol
- powoduje utratę wzroku
- powoduję śmierć
b.