Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Sączenie (filtracja)- polega na przelewaniu mieszaniny cieczy z ciałem stałym przez sączek z bibuły umieszczony w lejku. W oczyszczalniach ścieków i przemysle
stosuje się w tym celu filtry. na sączku (filtrze) pozostaje ciało stałe, a ciecz klarowna (przezroczysta) spływa do zlewki (zbiornika).

Sedymentacja- jest to opadanie na dno naczynia cząsteczek ciała stałego w cieczy pod wpływem siły ciężkości (np. w wypadku wody z kredą).

Dekantacja- polega na oddzieleniu ciała stałego od cieczy przez zlanie klarownej cieczy znad osadu.

Krystalizacja- polega na wydzielaniu się z roztworu substancji w postaci kryształków wskutek np. odparowania wody (rozpuszczalnika).

Destylacja- polega na rozdzieleniu składników mieszaniny ciekłej hednorodnej. wykorzystuje się tu różnice temperatur cieczy. ciekłą mieszaninę jednorodną umieszcza się w kolbie destylacyjnej podłączonej do chłodnicy. mieszaninę ogrzewa się, kontrolując na termometrze jej temperaturę. składniki mieszaniny kolejno - w miarę wzrostu temperatury - zostają odparowane, a ich pary skraplają się w chłodnicy i ściekają do podstawionego naczynia.

Użycie rozdzielacza- jest możliwe, gdy dwie ciecze nie mieszają się ze soba, tworząc mieszaninę ciekłą niejednorodną o wyraźnej granicy między nimi.

Metody mechaniczne- polegają na mechanicznym rozdzieleniu składników mieszanin niejednorodnych, np. przy użyciu sita, pincetki.