Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1.
ALGORYTM- uporządkowany sposób postępowania przy rozwiązywaniu problemów z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych czynników prowadzących do jego rozwiązania w skończonym czasie.
2.
Sposoby zapisywania algorytmów:
a)słowny
-przedstawienie rozwiązania za pomocą słów,
b)Lista kroków
-przedstawienie algorytmu w kolejnych punktach prowadzących do rozwiązania problemu,
c) Schemat blokowy:
-graficzny sposób przedstawienia algorytmu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Komputer- automatyczne urządzenie elektroniczne służące do rozwiązywania problemów przez przetwarzanie danych wg wcześniej zadanego ciągu instrukcji. Wyróżniamy trzy typy komputerów: analogowe, cyfrowe, hybrydowe. Różnią się one zasadą działania, konstrukcją i zastosowaniami.

Komputer analogowy przetwarza dane reprezentowane za pomocą wielkości mogących zmieniać się w sposób ciągły, jak np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Fraktale

SPIS TREŚCI:

Definicja fraktali???????????????????????..3
Historia fraktali??????????????????????..?.5
Własności fraktali???????????????????????10
Najwybitniejsi twórcy fraktali???????????????????????14
Fraktale w dzisiejszym świecie i sposoby ich tworzenia??????????????????????.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wszystko jest w załączniku.

Aby dodać odpowiednie liczby musimy wykorzystać zapis cyfr np. chcemy obliczyć ile kosztował kg. grzybów. Gdy mamy cyfry w polach np. E5 i F5 to używamy takiego zapisu : =E5*F5.

Myślę, że pomogłem.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Początki Internetu wiążą się z ARPANET i sięgają końca lat 60-tych. Prace nad Internetem rozpoczęły się w roku 1969 jako projekt o nazwie ARPANET, finansowany przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Stanów Zjednoczonych. Celem przedsięwzięcia było stworzenie sieci komputerowej, która mogłaby przetrwać atak nuklearny - w przypadku zniszczenia części sieci, łączność pomiędzy pozostałymi jej elementami miała zostać zachowana.