Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
1.Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel, w którym umieszcza się dane oraz wykonuje się obliczenia i operacje. ( np. analizy danych ).
2.Budowa arkusza kalkulacyjnego.
Dokument arkusza kalkulacyjnego składa się z arkuszy. Każdy arkusz jest jedną tabelą składającą się z wierszy i z kolumn. Pojedyncze pole w miejscu przecięcia się wiersza
i kolumny to komórka.
3.Kursor arkusza- wskazuje daną komórkę obramowując ją.
Kursor tekstowy- wskazuje miejsce redagowania informacji w komórce lub pasku formuły.
4.Do komórki arkusza możesz wpisać:
- liczbę,
- tekst,
- wzór ( formułę ).
5.Formuła- wyrażenie ( działanie ) zapisane za pomocą dostępnych w arkuszu operacji i funkcji.
Pasek formuły- miejsce, w którym jest wyświetlana zawartość komórki arkusza wskazywanej przez kursor arkusza. Znajduje się w górnej części okna programu.
Adres komórki- położenie komórki w arkuszu kalkulacyjnym. Określa je ciąg liter określających kolumnę i ciąg liczb naturalnych określających wiersz.
6.Adresowanie względne- pamiętane jest położenie komórek względem komórki,
w której jest zapisana formuła np. zapamiętane jest położenie A5 i B5 względem C5.
Adresowanie bezwzględne- podane w formule adresu jednej komórki tak, aby arkusz nie zapamiętywał położenia komórek. Pozwala to na podanie w formule adresu jednej komórki, np. zawierającej wartość liczbową, wspólną dla wszystkich tworzonych w arkuszu formuł.
7.Adresowanie mieszane- to adresowanie, w którym występuje odwołanie względne do kolumny i bezwzględne do wiersza lub odwrotnie: bezwzględne do kolumny i względne do wiersza.
8.Seria danych- to zakres komórek arkusza kalkulacyjnego obejmujący jeden wiersz lub jedną kolumnę, których zawartość chcemy umieścić w wykresie.
9. Rozszerzenie Microsoft Office Excel- xls.

Są to informacje z części teoretycznej na temat arkusza kalkulacyjnego. Zagadnienia te są zgodne zarówno z nowym programem nauczania informatyki, jak i starym ( mam stary program nauczania, ale korzystałam z książki opracowanej na podstawie nowego pogramu nauczania ). Dostałam 6 z części teoretycznej i 6 z praktycznej, więc myślę, że tekst powyżej jest całkiem niezły. :)