Matematyka

Równania

Zanim przystąpię do wykładu na temat równań, chcę abyście przypomnieli sobie pewne zasady.
Oto ciąg wyrażeń : a)+2, b)-8, c) 3+ d)-x e)y-.
Jakie znaki plus(+) lub minus(-) mają te wyrażenia?
Znak zawsze stoi przed liczbą lub niewiadomą!!!
I tak a) 2 jest ze znakiem +, b) 8 jest ze znakiem -, c) W tym przypadku przed liczbą 3 brak jest znaku ale to oznacza, że stoi tam znak +, znak za liczbą 3 odnosi się do następnej liczby lub wyrażenia d) x jest ze znakiem -, e) Z jakim znakiem jest y? Oczywiście +.

Równania cz. 2

Równania (2)
Zapamiętaj :
Przy mnożeniu i dzieleniu wyrażeń zachodzą pewne ciekawe zmiany :
(+) razy (+) = (+) ; (-) razy (-) = (+) ; (-) razy (+) = (-) ; (+) razy (-) = (-)
5 x 5 = 25 (-3) x (-4) = 12 (-2) x 3 = -6 3 x (-6) = -18 identycznie jest przy dzieleniu:
(+) : (+) = (+); (-) : (-) = (+); (-) : (+) = (-); (+) : (-) = (-)
24 : 3 = 8 (-12) : (-6) = 2 (-16) : 2 = -8 12 : (-3) = -4
9! Przy mnożeniu i dzieleniu elementów równania, otrzymujemy plus (+) gdy mnożone elementy są z jednakowymi znakami oraz minus (-) gdy elementy mają znaki różne.

Równania i ich rozwiązywanie

Rozwiązywanie równań najlepiej zapamiętać na przykładach:
Ogólnie dążymy do tego,żeby mieć po jednej stronie x a po drugiej liczbę(bądź cyfrę)

4x-6=x+3 /-x odejmujemy x od lewej i prawej strony równania.(Po lewej stronie chcemy mieć x a po prawej wynik.)
3x-6=3 /+6 dodajemy sześć do obu stron równania
3x=9 /:3 dzielimy obie strony równania na 3 (chcemy mieć 1x)
x=3

Sprawdzenie:
L=4 x 3-6=12-6=6
P=3+3=6
L=P


Drugi przykład:
24x-15:3=10x+25 (razy) 2+30:2 (wykonujemy te działania które ułatwią nam równania i które są możliwe do obliczenia) czyli:
24x-5(bo 15:3=5)=10x+50(bo 25(razy)2=50)+15(bo 30:2=15)więc otrzymujemy:
24x-5=10x+50+15 (znowu wykonujemy te działania które ułatwią nam równania i które są możliwe do obliczenia):otrzymamy(po dodaniu liczb 50 i 15)
24x-5=10x+65 (teraz dążymy do tego,żeby po jednej stronie równania był x a po drugiej liczba bądź cyfra)
24x-5=10x+65 /+5 (do obu stron równania dodajemy pięć)
24x=10x+70 /- 10x (od obu stron równania odejmujemy dziesięć x)
14x=70 /:14 (obie strony równania dzielimy na czternaście)
x=5

Sprawdzenie:
L=24x-15:3=24(razy)5-5=120-5=115
P=10(razy)5+25(razy) 2+30:2=50+50+15=115
L=P

Wyrażenie 2x można zapisać jako 2(razy x)jednak w równaniach przyjmuje się taki zapis.

Równania i nierówności

* podkreślenie różnicy pomiędzy tożsamością a równaniem, co to jest rozwiązanie równania, co to znaczy rozwiązać równanie.
* równania równoważne (co to są równania równoważne, zastępowanie wyrażeń algebraicznych równoważnymi i takie same odwracalne przekształcenia obu stron równania)
* proste równania pierwszego stopnia
* przykłady wywodzące się z różnych kontekstów
* proste nierówności jednej zmiennej (nierówności równoważne, co to znaczy rozwiązać nierówność, sytuacje, których modelem matematycznym jest nierówność i rozwiązywanie tej nierówności, zaznaczanie rozwiązania na osi.

Równoległoboki i romby

Czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych, to równoległobok. Równoległobok, który ma boki jednakowej długości nazywamy rombem. Przekątne równoległoboku przecinają się w połowie. Przekątne rombu przecinają się w połowie i są prostopadłe.