Matematyka

Jan Śniadecki- słynny matematyk

Jan Śniadecki

1756 ? 183

Najwybitniejszy astronom polski przełomu XVIII i XIX wieku. Wpierw kształcił się na Uniwersytecie
Krakowskim, a później udał się do Paryża gdzie studiował matematykę pod kierunkiem Laplace'a i d'Alamberta. Tam zaproponowano mu nawet stanowisko astronoma-obserwatora w obserwatorium w Madrycie.

Jednomiany

1. Jednomiany to takie wyrażenia, które są pojedynczymi liczbami, literami lub iloczynami liczb i liter, np.
3x, 5y, z, -3, itd.
2. Jednomian, w którym nie występuje żadna litera (np. 2 w wyrażeniu 3x+2) nazywamy WYRAZEM
WOLNYM.
3. Wszystkie wyrażenia algebraiczne zbudowane są z jednomianów.

Jednostki

Jednostki Masy

1 tona = 1000 kilogramów = 100000 dekagramów = 10000000000 gramów
1 tona = 1000 kilogramów
1 kilogram = 100 dekagramów
1 dekagram = 10 gramów

Jednostki Długości

1 kilometr = 100000 decymetrów = 10000000 centyet

Jednostki masy,długości,powierzchni i objętości

Jednostki Masy:
1 gram
1 dekagram = 10 g;
1 kilogram = 100 dag = 1000 g
1 tona = 1000 kg,
Jednostki długości:
1 mm
1 cm = 10 mm,
1 dm = 10 cm,
1 m = 100 cm
1 km = 1000 m,
Jednostki powierzchni:
1

Jednostki pola

1km = 1000 m
1 cm = 0,001km
1m = 100 cm
1 cm = 0,01m
1m = 10 dm
1 dm = 0,1 m
1dm = 10 cm
1 cm = 0,1 dm
1cm = 10 mm
1 mm = 0,1cm

Jednostki masy

1 kg = 1000 g
1 g = 0,001 kg
1 kg = 100 dag
1