Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Temat : Biblia i poeta o mądrości ? we fragmencie Księgi Mądrości w tłumaczeniu Czesława Miłosza i w Wierszu Zaklęcie Czesława Miłosza

Mądrość. Ludzie od tysiącleci dążą do jej zgłębienia. Aby to osiągnąć przez całe swe życie studiują filozofię, czytają książki, kształcą się. Poznajemy ją już od najmłodszych lat, zaznajamiamy się z nią i odkrywamy jej piękno. Lecz czym tak naprawdę jest mądrość ?
Czy ktokolwiek z nas zastanawiał się kiedykolwiek nad tym ? Już w Biblii poruszano ten temat i pozostaje on aktualny po dziś dzień.
We fragmencie Księgi Mądrości w przekładnie Czesława Miłosza autor uświadamia nam, jak ważna jest mądrość. Twierdzi, że mądrość jest najważniejsza, że jest cenniejsza niż wszelkie dobra materialne. Mówi: ?przełożyłem ją nad berła i trony??. Uważa ją także za cenniejszą od urody . Mimo to, iż wiemy, że to zdrowie jest wartością nadrzędną, jak stara się nas przekonać Jan Kochanowski we fraszce pt: ?Na zdrowie? w której mówi : ?Nic nad zdrowie ani lepszego, ani droższego, bo dobre mienie ,perły kamienie, także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdy zdrowie w cale?, to jednak inny wielki poeta Czesław Miłosz stara się nam uświadomić, że bardziej od zdrowia powinniśmy sobie cenić mądrość. Mówi ?Nad zdrowie i nad piękność ją umiłowałem? . Twierdzi on także, że mądrość jest największym bogactwem, które przybliża nas do samego Boga, który jest nieskończenie dobry, sprawiedliwy i mądry. Poeta nadaje mądrości rangę najwyższą pisząc, o niej z wielkiej litery.
Podmiot liryczny uświadamia sobie wartość mądrości i to, że pochodzi ona od samego Boga. Popada w euforię, cieszy się wszystkim, a w szczególności tym, że mądrość ?mieszka? między ludźmi i każdy kto jej zapragnie, może ją posiąść.
W wierszu pt: ?Zaklęcie? podmiot liryczny mówi, że rozum jest najważniejszy
i niezrównany : ?Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony?, bo ani najstraszniejsze więzienie, ani obóz koncentracyjny go nie pokona i nic nie jest w stanie mu się przeciwstawić. Dzięki niemu najlepiej poznaje się świat. Odróżnia to co dobre, od tego co złe. Mądrość umożliwia docenienie wartości, pokazuje nam jak powinniśmy postępować, jak żyć. Uczy nas moralności, tego co być powinno, czyli przyjaźni, nadziei, równości, bez podziału na Żydów i Greków, panów i władców czy czarnych i białych.
Rozum ustanawia wszelkie idee w języku: ?On ustanawia w języku powszechne idee, prowadzi nam rękę, więc piszemy z wielkiej litery Prawo i Sprawiedliwość a z małej kłamstwo i krzywda?
W tekście jest również mowa o tym, że rozpacz do niczego nie prowadzi i że zawsze warto mieć nadzieję. Podmiot liryczny pokazuje nam, że korzystając z rozumu powinniśmy mądrze i odpowiedzialnie rządzić świtem.
Mądrość pomaga nam z bezładnego chaosu wydobyć to, co piękne i jasne. Osoba mówiąca w wierszu wychwala filozofię i poezję jako nauki sprzymierzone w służbie dobra.
Dzięki rozumowi codziennie odkrywamy nowe wspaniałe, fascynujące rzeczy:
?On mówi nam że wszystko jest ciągle nowe pod słońcem? Rozum pozwala nam odkryć to, co już było, minęło: ?Otwiera dłoń zakrzepłą tego, co już było?
Zarówno fragment księgi mądrości w przekładzie Czesława Miłosza jak i wiersz ?Zaklęcie? tego samego autora traktują o tym samym, jednak mówią o tym w nieco inny sposób. W ?Księdze mądrości? podmiot liryczny z aprobatą wyraża się o mądrości, która między innymi służy do pokazywania dobra i zła. Natomiast wiersz pt: ?Zaklęcie? również autorstwa Czesława Miłosza jest raczej próbą zaczarowania rzeczywistości aby, zaistniał mądry, świat w którym nie ma zła. Z obydwu tych utworów wynika, iż mądrość jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.