Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Juliusz Słowacki, drugi obok Mickiewicza wielki nasz poeta narodowy, urodził się w Krzemieńcu 4 września 1809r. Ojciec jego Euzebiusz Słowacki, profesor poetyki umarł w roku 1914. Wychowywaniem zajęła się matka, Salomea z Januszewskich, od roku 1918 żona doktora Augusta Becu. Stosunek Słowackiego do ojczyma był obojętny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Juliusz Słowacki, największy obok Mickiewicza poeta polski, urodził się 23.08.1809r. w Krzemieńcu na Wołyniu jako syn profesora tamtejszego liceum. Ojciec jego Eugeniusz Słowacki, człowiek wielkiej i rozległej wiedzy, przeniesiony został później na stanowisko profesora Uniwersytetu Wileńskiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Poeta, dramatopisarz, epistolograf, twórca filozofii genezyjskiej. Zaliczany do grona tak zwanych "trzech wieszczów romantycznych" (wraz z Adamem Mickiewiczem i Zygmuntem Krasińskim). W jego różnorodnej tematycznie i gatunkowo twórczości romantyzm polski osiągnął swe apogeum.
Urodził się w Krzemieńcu na Wołyniu, wzrastał i studiował w Wilnie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Życie
Urodził się w 1809 roku na Ukrainie. Wyrastał w atmosferze może nieco nadopiekuńczej
miłości matki, która i o to zadbała, żeby nie zaangażował się
w powstanie listopadowe i zorganizowała jego wyjazd – pracował wówczas
w Warszawie – z kraju na czas powstania. Do Polski nigdy nie powrócił, a i
matkę zobaczył po tym wyjeździe tylko raz, niedługo przed śmiercią.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Juliusz Słowacki(1809-1849)-najbardziej nieszczęśliwy poeta polskiego romantyzmu,urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu na Wołyniu(Ukrainia).Juliusz pochodził z bardzo inteligentnej rodziny jego ojciec był profesorem w Liceum Krzemieńskim, później na Uniwersytecie w Wilnie, matka także była osobą o wysokiej kulturze literackiej.