Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Okolicznik miejsca-dokąd?, którędy?, gdzie?, skąd?
Okolicznik czasu-kiedy?, jak długo?
Okolicznik sposoby-jak?, w jaki sposób?
Okolicznik przyczyny-dlaczego/, z jakiej przyczyny?
Okolicznik celu-po co?, w jakim celu?
Okolicznik warunku-w razie czego?, po jakim warunkiem?
Przydawka przyimkowa-wyrażona wyrażeniem przyimkowym(z czego?)
Przydawka przymiotna-wyrażona przymiotnikiem(jaki?, który?), imiesłowem
przymiotnikowym(chcący, napisany)
Przydawka liczebna-wyrażona liczebnikiem
Przydawka rzeczowna-wyrażona rzeczownikiem w dopełniaczu naz.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W polskim językoznawstwie termin derywacja stosowany był w różnych znaczeniach m.in. w przeszłości był rozumiany jak synonim terminu słowotwórstwo.
W miarę upływu lat zaczęto stosować ten termin w odniesieniu do innych płaszczyzn języka.

Termin DERYWACJA FONOLOGICZNA został wprowadzony do językoznawstwa przez Tadeusza Milewskiego, który zakładał, że system fonologiczny układa się w stosunki proporcjonalne, stąd też zawsze możliwe jest wprowadzenie nowege elementu wzorem juz istniejących i niejako derywowanie go od nich w formie samodzielnej jednostki fonologicznej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sposoby wyrażania dopełnienia

Dopełnienie może być wyrażone:

- rzeczownikiem (Kupiłem psa )
- zaimkiem rzeczownym (Kogo widziałeś? )
- przymiotnikiem (Chorego odwiedziła rodzina )
- zaimkiem przymiotnym (Takiego nie kupię )
- imiesłowem przymiotnikowym czynnym (Palącym udostępniono osobne pomieszczenie )
- imiesłowem przymiotnikowym biernym (Pobitego opatrzono w ambulatorium )
- liczebnikiem głównym (Dwóm przyznano nagrody )
- liczebnikiem porządkowym (Drugiemu się to nie należy )
- bezokolicznikiem (Lubię marzyć o wakacjach )
- wyrażeniem przyimkowym (Ludzie zawsze będą walczyć o władzę ).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dialekt mazowiecki
Dialekt – mowa ludności określonej dzielnicy kraju, różniąca się od języka ogólnopolskiego i innych dialektów określonymi cechami.
Dialekt mazowiecki: obejmuje pn-wsch. i środkową część Polski jest poza kaszubskim najbardziej odrębny z dialektów polskich i zarazem najbardziej ekspansywny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przy akompaniamencie połyskujących w słońcu trąb grzmiących niczym spiżowe dzwony, znienacka ruszyły zbrojne hufce króla błystka. Dźwięki trąbiących heroldów mieszały się z ogłuszającym hukiem ciężkich dział które bombardowały osłupionych przeciwników tysiącami dojrzałych czarnych jagód i owoców jarzębiny.