Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
***Podzial srodkow jezykowych :

a)fonetyczne
b)slowotworcze
c)fleksyjne ( fleksja zajmuje sie odmiana wyrazow )
d)skladniowe
e)leksykalne ( leksyka zajmuje sie slownictwem )

^^LEKSYKALNE srodki jezykowe

1. SYNONIMY (wyrazy blieskoznaczne)

Moga sie roznic zabarwieniem emocjonalnym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czasowniki:

-przechodnie ( strona czynna )

-nieprzechodnie ( strona bierna i zwrotna )


Ola pisała list. - strona czynna

List był pisany przez Olę. - strona bierna

Idę do kina. - strona zwrotna

Aspekt czasownika:

-dokonany -niedokonany


Ola myła naczynia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. W podanych zdaniach podkreśl czasowniki, określ ich liczbę, osobę, rodzaj, czas, tryb.

a) Mama kupiła prezent synowi, który ma urodziny.
b) Cieszę się, że jadę na wakacje.
c) Idź do domu i posprzątaj.
d) Czy miałbyś ochotę iść na lody?
e) Michał pójdzie z nami do kina.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czasownik odpowiada na pytania Co robi? Co się z nim dzieje? np. pisze, śpiewa, tańczy, umie.
Odmienia się przez
- osoby i liczby: w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej
- rodzaje: liczba pojedyncza - męski, żeński, nijaki ; liczba mnoga - męskoosobowy, niemęskoosobowy
-czasy: przeszły, teraźniejszy, przyszły

Czasowniki dzielimy na dokonane i niedokonane.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wydaje mi się, że w życiu są takie chwile, dla których warto żyć. Warto żyć dla kogoś, kogo kochamy. Jednym słowem warto żyć dla miłości, ale trzeba umieć z nią żyć... Gorzej, jeśli nie spotkasz tej miłości, będziesz cierpiał, umrzesz z myślą, że żyłeś sam, nie doświadczyłeś w życiu tego najważniejszego - miłości.