Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
1. Czasownik - os,l,cz,r,tr,str,dk/ndk, zrobił-3os,l.poj,r.m,tr orz,str czyn,cz prze,dk
2. Rzeczownik - kto?co? żywotne(koń),nieżywotne(gruszka),własne(Wisła),pospolite(facet),osobowe(facet),
3. nieosobowe(kaczka), przyp,l,r, Bogdanami – N.l.mn r.m żyw,wł,os
4. Przymiotnik - jaki?odmiana jak rzeczownik, stopniuje się, przyp,l,r, głupimi(Bogdanami) N. l.mn r.m-os
5. Przysłówek - Jak? gdzie? kiedy? stopniuje się, nieodmienny, krzywo, szaro
6. Liczebnik nieokreślony - liczba w przybliżeniu: ile? przyp,r(w l mn r m-os, nm-os), kilka(medali) – D l mn, r.m-os
7. L główny - ile? ilu? przyp,r, pięć(butelek)- D r.ż
8. L zbiorowy - ile?osoby różnej płci(sześcioro ludzi),nie ma l poj(dwoje drzwi), przyp, troje (drzwi) – D.
9. L porządkowy - który z kolei?, przyp,l,r(w l mn r m-os, nm-os), pierwszy(mecz)-M l.poj r.m
10. L ułamkowy – ile?, nieodmienny, pół(godziny)
11. Przyimek - tworzy wyr przyim(do domu),nieodmienny, w,przed,do
12. Spójnik - łączy części zdania(x i y), nieodmienny, ani,a,i,oraz,dz,albo,jednak,
13. Zaimek rzeczowny - zastępuje rzeczownik,np.ja,ty,on,ona,coć,nic, mój(ząb) – M
14. Z przymiotny – zastępuje przymiotnik,np:jaki,mój,czyjś, przyp,r,l, mój(wóz) – M l poj, r ż
15. Z liczebny – zastępuje liczebnik,np: ile,tyle, przyp,r, tyle(mąki)-D r ż
16. Z przysłowny – zastępuje przysłówek, nieodmienny, jak,tam,nigdzie,wszędzie,kiedy
17. Wykrzyknik – wyraża uczucia, naśladuje, nieodmienny dźwięki, ach,hej,cii,bzz
18. Partykuła - wzmacnia znaczenie wyrazów lub je zmienia, nieodmienny, chodź no,nie idę, jeszcze jest