Konspekty

Otrzymywanie metali żelaznych

Plan metodyczny z techniki dla klasy 1 Gimnazjum
Prowadzący: Marcin Lewandowski
Temat: Otrzymywanie metali żelaznych, podział, właściwości i zastosowanie.
Czas: 45 minut
Cele:
Kategoria A:
· Uczeń potrafi nazwać co najmniej dwa elementy składowe wielkiego pieca,
· Uczeń potrafi nazwać co najmniej dwa produkty wielkiego pieca,
Kategoria B:
· Uczeń potrafi wyjaśnić przebieg procesu wytopu surówki,
· Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: surówki, żeliwa, staliwa i metali żelaznych.

Pan Wołodyjowski.

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”

Powieść drukowana w latach 1887-1888, wydanie osobne - 1888 r.
Akcja toczy się na kresach wschodnich podczas wojny polsko-tureckiej za panowania Michała Wiśniowieckiego
Kompozycja i fabuła
Początkowe rozdziały pełnią funkcję ekspozycyjną zarówno w stosunku do całości powieści jak i do jej części pierwszej:
Wstęp:
narrator relacjonuje losy Michała Wołodyjowskiego (pozostał kawalerem, ponieważ wpierw wyjechał do Wiednia, by uzyskać zgodę na ślub od opiekunki narzeczonej, księżnej Wiśniowieckiej, a następnie walczył na Ukrainie i posłował na Krym),
I rozdz.

Pedagogika specjalna

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W III KL. GIMNAZJUM W SZKOLE ŻYCIA NA UL. WIETORA W KRAKOWIEDATA:8 I 2004

PROWADZĄCE: ...

CZAS TRWANIA:4H

TEMAT: „Zabawy na śniegu”

CELE OGÓLNE: -zapoznanie się ze sposobami i formami zabaw na
.

Pierwiastki romantyczne w "Giaurze".

1. Orientalizm.
a/ obyczaje (harem, sposób karania niewiernych żon przez utopienie, kupowanie żon, swoiste święta: Ramazon, Bajram)
b/ wierzenia (opis życia po śmierci ludzi grzesznych oraz posłusznych religii muzułmanów)
c/ pojęcia (turban, pasza, meczet, Koran, kondżał)

2.