Konspekty

Przykład lekcji do "Kierunki podnoszenia efektywności kształcenia"

PRZYKŁADOWA LEKCJA DO ARTYKUŁU:
KIERUNKI PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI
KSZTAŁCENIA

(jednostka metodyczna złożona z dwóch zajęć)


Temat: „Nasza Konwencja Praw Dziecka” – elementy klasowej gazetki ściennej.

(Lekcja poprzedzona omówieniem na godzinie z wychowawcą Konwencji Praw Dziecka.

Przykłady i kontynuacje gatunków wyrastających z Biblii

Wstęp: Biblia – źródło kultury europejskiej.
- Księga zróżnicowana, pisana przez wielu autorów, o dużym bogactwie gatunków, np. kazanie, pieśń, psalm, modlitwa, list, apokalipsa, przypowieść

Rozwinięcie: Kontynuacje poszczególnych gatunków:
-psalm – Księga Psalmów
- J.

Pycha jako czynnik determinujący działania. Określ jej źródła i konsekwencje analizując wybrane utwory dramatyczne.

Plan Prezentacji

Temat: Pycha jako czynnik determinujący działania. Określ jej źródła i konsekwencje analizując wybrane utwory dramatyczne.

I. Bibliografia podmiotu.
1. A.Mickiewicz, Dziady cz. III, wyd.MZ, Tomaszów Mazowiecki 1989, ISBN: 83-86067-84-5;
2.

Pzemiana wewnętrzna bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach

LITERATURA PODMIOTU
1. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Siedmioróg, Wrocław 1999.
2. Z. Nałkowska, Granica, Greg, Kraków 2002
3. J. Słowacki, Kordian, Zielona Sowa, Kraków 2000.
4. W. Szekspir, Makbet , Greg, Kraków 2001

LITERATURA PRZEDMIOTU
1. M.

Pływanie. Nauczanie wydechów do wody

Cele główne:

· Umiejętności: uczeń potrafi poprawnie wykonać zanurzenie głowy do wody
· Wiadomości: uczeń zna zasadę działania wyporności wody
· Sprawność motoryczna: uczeń jest zdolny do samodzielnego wykonania wydechu do wody
· Akcent wychowawczy: uczeń właściwie reaguje na polecenia nauczyciela

Miejsce zajęć: kryta pływalnia

Ilość uczniów: 20 osób

Klasa: III a

Czas trwania: 45’

Przybory: 20 desek, 20 baloników, 15 kolorowych krążków

Prowadzący:

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi
1.