Konspekty

Pierwiastki romantyczne w balladzie "Król Olszyn" J. W. Goethego.

Ballada składa się z elementów realistycznych oraz fantastycznych. Te drugie to:

król Olszyn - twór wyobraźni ludowej, zły duch czyhający na podróżnych; jego matka i córki oraz przeżycia jadącego z ojcem chłopca będące swoistymi halucynacjami wskutek choroby. Dziecko czuje obecność króla Olszyn, jest nim przerażone, błaga ojca o ratunek.

Polsko jaka jesteś ? Polska i Polacy w ocenie Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida w świetle odpowiednich utworów.

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - obraz polski lat dziecinnych. Jest to obraz uczuciowy, ukoloryzowany. W klimacie domu rodzinnego, podyktowany tęsknotą.

"Dziady" część III w "widzeniu księdza Piotra" obraz Polski wydanej w ręce Heroda - Cara. Polacy wygnańcy pozbawieni kraju, obraz ludzi niepocieszonych.

Poezja pozytywizmu.

Dominowały takie gatunki literackie jak nowela, powieść, obserwujemy początki reportażu, felietonu. Mimo, iż pozytywizm jest uważany za "czasy niepoetyckie" uprawiano poezję - lirykę reprezentuje Adam Asnyk (1838-1897) i Maria Konopnicka (1842-1810).

Adam Asnyk dojrzewał jeszcze w romantyzmie i romantyzm reprezentował w czasach pozytywizmu (poeta dwóch pokoleń).

Podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym

Dawid Miozga gr. D2

Temat: Podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym

Cele główne:

· Umiejętności – prawidłowe stawianie kroków w wodzie

· Wiadomości – uczeń wie jak wejść do basenu i jak się w nim poruszać

· Sprawności motoryczne – uczeń wie z jaką siłą powinien pokonać opór wody.

Podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym

Czas: 45’

Ilość uczniów: 14

Klasa: II

Miejsce zajęć: basen 25x12m

Cele główne:

· umiejętności –uczeń potrafi bez lęków bawić się w wodzie

· sprawność motoryczna – kształtowanie szybkości

· wiadomości – higiena i bezpieczne zachowanie się w wodzie

· akcenty wychowawcze - współpraca w grupie
Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi
1.