Konspekty

Rola dwugłosu Mirzy i Pielgrzyma w "Sonetach krymskich" Adama Mickiewicza.

"Sonety krymskie" to cykl utworów napisanych przez Adama Mickiewicza podczas podróży na Krym. Mają one charakter opisowo-refleksyjny, ukazują osobiste przeżycia poety. Autor-Pielgrzym, jako podmiot liryczny przedstawia kulturę oraz przyrodę orientalną na podstawie swoich obserwacji, doznań,
w zależności od pory dnia, nocy (np: "Ałuszta w dzień" , "Ałuszta w nocy").

Rola lektur w kształtowaniu osobowości bohaterów literackich w literaturze polskiej XIX i XX wieku (w załączniku treść prezentacji)

TEMAT PREZENTACJI:
Rola lektur w kształtowaniu osobowości bohaterów literackich – porównaj różne ujęcia tego tematu w literaturze polskiej XIX lub/i XX wieku.
(w literaturze polskiej XIX i XX wieku)
LITERATURA PODMIOTU:
· Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000 r.

Rola szatana w kulturze.Omów na wybranych przykładach literackich,malarskich,filmowych.

TEMAT:Rola szatana w kulturze.Omów na wybranych przykładach literackich,malarskich,filmowych.

I. LITERATURA PODMIOTU:
1.Biblia: Stary testament: Księga Hioba 1 - 42; Księga Rodzaju 3, 1 - 24;Nowy Testament: Apokalipsa Świętego Jana 12,7 - 14, wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2001
2.

Romantyzm - jego cechy, omówienie utworów i wybranych bohaterów.

CECHY ROMANTYZMU:
-miłość pokazywano jako nieszczęśliwą i niemożliwą,
-natura wpływała na uczucia człowieka,
-bardzo mocne zainteresowanie kulturą ludową,
-literatura romantyczna ma być narodowa z gruntu,
-dawała wolność piszącemu.

UTWORY:
,,Król Olszyn''- Goethe
,,Oda do młodości'' - A.

Rozmowa Mickiewicza, Norwida, Słowackiego

S:
Dziękuję Bogu za tą ostatnią, a tak miłą mojemu sercu. Dziś list, twój, otrzymałem, wie wiem, kiedy w ogródku, wiem, kiedy płaczesz w cichej komnacie zamknięta.
Wiem, o jakiej godzinie wraca bólu fala, wiem, jaka ci rozmowa ludzi łzę wyciska. Tyś mi widna jak gwiazda, co się tam zapala i łzę różową leje i skrą siną błyska
W ciemnościach postać mi stoi matczyna niby idąca ku tęczowej bramie.