Konspekty

Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok

Wstęp: Biblia – przedstawienie dziejów dialogu między człowiekiem a Bogiem
- Eden, Noe – ostrzeżenie przed potopem, Mojżesz – kierowanie jego czynami
- Prorocy – przekazywanie prawd objawionych
- Obecność Jezusa – Boga człowieka na ziemi
Rozwinięcie: Relacje między sacrum a profanum to ważny temat występujący w tekstach różnych epok
- pochwała Boga – Stwórcy świata
- św.

Rozmowy z Bogiem w literaturze.” Omów ich formy i znaczenie w wybranych utworach.

BIBLIOGRAFIA

Literatura podmiotu:
„Biblia” Warszawa 1984, Instytut wydawniczy PAX
„Posłuchajcie, bracia miła” w: „Barwy epok” podręcznik dla klasy pierwszej Witold Kołcz
Kasprowicz J. „Dies irae” w: „Barwy epok“ podręcznik dla klasy drugiej Witold Kołcz
Kochanowski J.

Rozstanie- konspekt

KONSPEKT
Temat: Przedstaw motyw rozstania i określ jego funkcje w wybranych dziełach literackich z XIX i XX wieku.
I. Literatura podmiotu:
1.Adam Mickiewicz "Konrad Wallenrod".
2.Stefan Żeromski „Przedwiośnie”.
3.Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni".
4.

Różne funkcje motywu śmierci. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady z literatury

I. CYTAT JAKO MOTTO PREZENTACJI

Inaczej niż życie, śmierć nie może zostać człowiekowi odebrana i dlatego możemy uważać ją za dar Boga. (Seneka)

II. TEZA

Śmierć już od tysiącleci jest podstawowym problemem w filozofii, teologii i religioznawstwie
To zjawisko ponadczasowe, takie które istnieje od zawsze i będzie istniało.

Różne obrazy miast przedstawione w literaturze XX wieku. Odwołaj się do wybranych utworów

Plan prezentacji

Temat: Różne obrazy miast przedstawione w literaturze XX wieku. Odwołaj się do wybranych utworów

I. Literatura podmiotu:
1. B. Schultz, Sklepy cynamomowe, wyd.Greg, Kraków 2002, ISBN: 83-7327-212-7
2. W.Gombrowicz, Ferdydurke, wyd.Liter, Warszawa 2006, ISBN: 83-08-03305-9
3.