Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Lalka” (wydana w 1890 r.) to najgłośniejsza powieść Bolesława Prusa, ukazująca w sposób przekrojowy ówczesne społeczeństwo, a przy tym opisująca historię trójki idealistów – Rzeckiego (ostatniego romantyka), Ochockiego (człowieka oświecenia) i Wokulskiego (osoby z pogranicza romantyzmu i pozytywizmu).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Realizm - ma co najmniej dwa znaczenia - termin filozoficzno - estetyczny, który określa metodę ujmowania i kształtowania materiału w dziele sztuki.

Drugie znaczenie - kierunek literacki między romantyzmem a naturalizmem. Podstawowa cecha - mimetyzm - realiści obrazowali świat obiektywnie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W powieści Elizy Orzeszkowej spotykamy dwa pokolenia polskich pozytywistów. Przedstawicielem starego pokolenia jest Benedykt Korczyński, właściciel majątku, który podczas powstania styczniowego stracił brata Andrzeja. Benedykt pamięta czasy sprzed powstania, zjednoczenie wszystkich stanów, patriotyczne porywy i bohaterskie czyny powstańców.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pozytywizm jako nowy prąd w naszej literaturze zwiastowały „małe formy literackie” - nowele i opowiadania. Znane utwory Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej wprowadzają w krąg spraw aktualnych epoki, ukazują dojrzewanie nowej poetyki w twórczości wybitnych pisarzy. W nowelach uwidaczniały się najwyraźniej dążenia społeczne i dydaktyczne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Urodzony w Hrubieszowie Bolesław Prus, a właściwie Aleksander Głowacki, jest autorem wielu wyśmienitych dzieł pozytywistycznych. Potrafił znakomicie przedstawić swoje poglądy i przemyślenia ubierając je w najprostsze słowa, a zarazem tworząc z nich ciekawą i pouczającą powieść. Głównym bohaterem ?Lalki? ? jednej z jego książek ? jest Stanisław Wokulski.