Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pamiętnik Joasi Podborskiej zawiera zwierzenia, które przybliżają czytelnikowi postać bohaterki. Dziewczyna zapisuje w nim swoje refleksje, uczucia, opinie o znajomych (wspomina koleżankę ze studiów - Stanisławę Bozowską), poglądy na różne tematy (kwestia emancypacji pozycji kobiety w społeczeństwie).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Główne wydarzenia
W 1654 roku Chmielnicki poddaje się Rosji, co staje się przyczyną wojny polsko-rosyjskiej - dwie potężne armie rosyjskie wkraczają w tym roku na Litwę i Białoruś. O tej wojnie wspomina Sienkiewicz nazywając ją, ze względu na cenzurę carską, wojną z Septentrionami, z Chowańskim itp.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kmicic i Soplica - obydwie te postacie łączy duże podobieństwo, ale
i dzielą spore różnice. Widać to wyraźnie na podstawie ich losów.

Jacek Soplica jest ubogim szlachcicem, ale cieszy się ogromną popularnością
wsród zaściankowej szlachty. Jest jednak lekkomyślny, a ponadto to zawadiaka
znany w całej okolicy: "I ja zawadyjaka sławny w Litwie całej".

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Łukasz Bukowski

Stanisław Wokulski jest głównym bohaterem powieści Bolesława Prusa ?Lalka?. Wywodził się z rodziny szlacheckiej nie był bogaty. Jest to postać bardzo ciekawa. Złożona niejako z dwóch. Stanisław ma w sobie cechy zarówno romantyka, jak i pozytywisty.

Do cech pozytywisty możemy zaliczyć u niego przedsiębiorczość, chęć zdobywania wiedzy, pracę u podstaw.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dlaczego tak łatwo czyta się Prusa? Bo pisze zajmująco, z humorem, z czasem z ironia, wypowiada się w bardzo zwięzły i prosty sposób, unika nadmiernej ozdobności stylistycznej. Wykorzystuje słownictwo potoczne, nie nacechowane emocjonalnie, i prostą składnię. A przy tym wszystkim dba o to, by bohaterowie używali języka charakterystycznego dla ich grupy społecznej.