Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Temat prezentacji
maturalnej: Zbrodnia i kara. Rozważ temat analizując postaci Makbeta, Raskolnikowa, Lorda Jima i...

Literatura podmiotu:

CONRAD, Joseph: Lord Jim. . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
DOSTOJEWSKI, Fiodor: Zbrodnia i kara.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Motyw śmierci i czasów ostatecznych w literaturze i sztuce.
Według teologii chrześcijańskiej śmierć jest pierwszym z eschatycznych wydarzeń czekających człowieka, łączy się z nią sąd szczegółowy, podczas którego popełnione w czasie życia uczynki decydują o dalszym losie duszy, która będzie teraz przebywać w jednym z trzech stanów eschatycznych: piekle, czyśćcu lub niebie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Motyw Żyda w literaturze i szutce pojawia się wcześniej niż w epoce pozytywizmu.Przywołajmy choćby postać Jankiela-karczmarza z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Jednak dopiero od czasów pozytywizmu jest to wątek częściej pojawiający się w utworach i dziełach sztuki.Związane to było z pozytywistycznym hasłem asymilacji Żydów czyli zaakceptowaniem ludzi tej nacji w społeczeństwie polskim i uznanie ich za pełnoprawnym obywateli.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Człowiek od dawna zadaje sobie pytanie czym tak naprawdę jest śmierć? Nigdy, jednak, nikt nie potrafił udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Pisanie o śmierci jest trudne i przerażające. Być może spowodowane jest to tym, że śmierć czeka każdego bez względu na pochodzenie i stan posiadania.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Motywy apokaliptyczne w literaturze, sztukach plastycznych i filmie. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby ich funkcjonowania.”

„A potem miałem oto widzenie: ujrzałem bramę otwartą w niebie, a głos owej jakby trąby skierowanej już przedtem w moją stronę mówiącej do mnie: Wejdź tutaj a ja ukażę ci to [wszystko] co musi nastąpić” - tak zaczyna się jedna najsłynniejszych wizji w literaturze świata.