Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Koniec już lata,
Szarzeją chmury na niebie,
Co dzień się nasila ma tęsknota do ciebie,
Zarys księżyca przypomina mi uśmiech twój,
Żyje ze świadomością że kiedyś byłeś mój,
Kamień na drodze najczarniejszy mi twe oczy przypomina.
Tęsknie do ciebie jak do lata ptaszyna.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Źródeł konfliktów w naszym społeczeństwie jest wiele. Każdy konflikt wynika z różnicy zdań, która jest nieuniknioną konsekwencją naszej odmienności charakterów, poglądów i upodobań. Dzięki różnorodności świat jest ciekawszy, lecz czasem prowadzi ona do głębokich konfliktów pomiędzy ludźmi.
Myślę, że w naszej klasie nie ma zbyt dużo źródeł konfliktów, jednakże najczęściej spotykanym powodem jest różnica zdań.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jesteśmy - istniejemy, mamy jakieś zadanie, coś do wypełnienia, musimy walczyć, często sami z sobą ze swoimi słabościami, życie nie jest łatwe, czasami dostajemy od niego " w kość", nie mamy siły się pozbierać i co wtedy? Do kogo sie zwrócić? Z kim porozmawiać? Kto nam pomoże? Jeśli mamy przyjaciół, to nawet najtrudniejsze chwile, możemy przejść bez lub z małymi problemami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Rzeczywiste życie kulturalne narodu rozwijało się w warunkach ścisłej konspiracji. Związane było z działalnością organizacji walki podziemnej. Powstał rozbudowany system tajnego nauczania, obejmujący szkolnictwo średnie oraz trzy tajne uniwersytety ( Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Zachodnich działający w Warszawie).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zlikwidowanie przez władze hitlerowskie polskiego publicznego życia kulturalnego na ziemiach wcielonych i tolerowanie go jedynie w szczątkowej postaci w Generalnym Gubernatorstwie wywoływało w polskim społeczeństwie troskę o negatywne skutki tych poczynań dla teraźniejszego bytu narodowego. W celu ich co najmniej częściowego złagodzenia poszczególne organizacje konspiracyjne oraz Delegatura Rządu i jej agendy przystąpiły do organizowania w okupowanej Polsce podziemnego życia kulturalnego jako ważnego czynnika ”ratowania ducha narodowego”, którą to rolę kultura spełniała na ziemiach polskich od wieków, szczególnie jednakże w okresie zaborów.