Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Na ostatnich lekcjach języka polskiego omawialiśmy fragmenty powieści „Dziady” autorstwa A. Mickiewicza. Powieść ta mówi o błąkających się duszach zmarłych, które nie mogą trafić w zaświaty ludzie próbują im pomóc. Wywołują je i pytają, czego im brakowało na ziemi i dają im to. Na podstawie tej oto powieści postanowiłam wybrać temat pt.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W ostatnich latach zaczął kształtować się pogląd odmienny, co prawda mniej powszechny, lecz funkcjonujący równolegle, że film (wraz z telewizją), zmieniając radykalnie rolę literatury zdominował ją i uczynił sztuką "przyfilmową". Wydaje się jednak, że niezwykle trudno dowieść prawdziwości jednego lub drugiego - skrajnie różnego poglądu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sadzę, iż wszyscy tutaj zebrani znają dzieje rodu Labdakidów, dlatego też chciałabym przejść do sedna sprawy, czyli wypowiedzieć się na temat kto ma rację, Antygona, czy Kreon?
Historia zaczęła się, wtedy gdy król Edyp opuścił Teby, a jego synowie Polinejkes i Eteokles nie mieli zielonego pojęcia, kto odziedziczy władze, dlatego też uzgodnili ustnie, że w jednym roku będzie władał jeden brat, a w następnym drugi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zagadnienie postawy życiowej jest jednym z poważniejszych problemów psychologicznych i moralnych Napotyka je każdy człowiek w procesie swojego rozwoju. Niejako równolegle z rzeczywistym światem bohaterowie literaccy odzwierciedlają ów zagadnienie. We wstępie mojej pracy postaram się nakreślić ---zarys rzeczywistości by następnie w szerszej perspektywie pokazać rolę jednostki w grze nazywanej życiem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Tadeusz Borowski znany, głownie jako autor zbioru opowiadań, był naocznym świadkiem wydarzeń, które opisał. Przebywał w obozach niemieckich. Jako jeden z wiezniow, doznawal cierpień i okrucieństw, jakie miały miejsce podczas II wojny światowej. Głównym bohaterem opowiadań Borowskiego jest Tadek, myląco podobny do swego „stwórcy”, jednak są to zupełnie inne postacie, których nie można utożsamiać ze sobą.