Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dużo się mówi o postaciach mitologicznych na języku polskim historii, ale bardzo rzadko porównuje się właśnie te postacie do człowieka. Otóż bardzo wiele mamy wspólnego z postaciami mitologicznymi na co dzień, w pracy w szkole, w życiu człowieka Np. Zeus gdy osiągnął władze jako już dorosły postanowił zemścić się na swoim ojcu … a czy w teraźniejszych czasach nie jest podobnie bardzo wiele przypadków znam kiedy młodzi ludzie mszczą się na swoich bliskich, a kobiety? Również i dziś jest podobnie zeus miał bardzo wiele kobiet co bardzo lubił się otaczać w ich towarzystwie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ŻYCIORYS

Życiorys to skrótowy opis życia, a dokładniej - wykształcenia, osiągnięć naukowych. Życiorys jest bardzo podobny w swej konstrukcji do podania, tylko nie wymienia się w nim adresata, do którego piszemy zyciorys.

Jak napisać życiorys?

W lewym górnym rogu wpisujemy dane osobowe, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Jakich rad Mikołaj Rej udziela młodym matkom, aby dobrze wychowały swoje dzieci?
2. Jak rozpoznać naturę człowieka?
3. Jakie środki wychowawcze zaleca rodzicom?
4. Jakich nauk się nie powinno uczyć?
5. Na jakich argumentach opiera swój wybór autor?
6. Jakie nauki sa pożyteczne?

W ,,Żywocie człowieka poczciwego" Mikołaj Rej przekazuje kilka rad dla młodych rodziców.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Powieść „Ludzie bezdomni” jest piątą książką napisaną przez Stefana Żeromskiego. Napisał ja w latach 1898-1899, lecz zawarł w niej doświadczenia i obserwacje całego dotychczasowego życia. Pisarz bardzo dokładnie przygotowywał się do pisania utworu. Stanowi on efekt pasji poznawczej i pozytywistycznych przekonań, że praca pisarska musi łączyć się z rzetelną, naukową nieomal penetracją społecznej rzeczywistości i własnych doświadczeń.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Tradycja jest częścią kultury całego narodu, w rożnych regionach Polski jest odmienna i pokazuje mentalność danej grupy ludzi .
Na Sądeczyźnie zwyczaje Lachów Sądeckich są bardzo mocno widoczne w życiu codziennym tego małego społeczeństwa.
Lachowie zamieszkiwali prawie cały obszar Sądeczyzny .