Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Plan prezentacji

I. Wstęp
a) Pojęcie nadziei
b) Znaczenie terminu
c) Obecność w utworach literackich

II. Rozwinięcie tematu
1. Pojęcie nadziei w starożytności.
a) Wiara i nadzieja Hioba w Boży plan.
b) Nadzieja na odnalezienie córki przez Demeter.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ukraina sąsiaduje z Polską od wieków. Losy tych krajów niejednokrotnie przeplatały się. Polacy w okresach zaborów, walk itp. szukali schronienia na Ukrainie. Wiele razy obywatele obu narodowości stawali ramię w ramię do walki z nieprzyjacielem. Zdarzało się również, iż walczyli przeciw sobie? Polscy literaci nie pozostawali obojętni zarówno na losy Rzeczpospolitej, jak i na problemy ?małej ojczyzny?.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dostaliśmy od Boga dar, który pozwala nam darzyć innych ludzi wielkimi uczuciami, takimi jak przyjaźń i miłość. Odgrywają one ważną rolę w życiu każdego człowieka, są przyczynami naszych radości, zadowolenia i przyjemnych wspomnień. Istnieje jeszcze jedno silne uczucie obok tych dwóch wyżej wymienionych, którym jesteśmy zdolni pałać do bliźnich.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Praca została zgłoszona do IV ogólnopolskiego konkursu na prace literacką w 2005 roku
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Walt Disney należał do tych którzy nie tylko marzą, ale i wprowadzają swoje marzenia w życie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dnia 16 marca 2007 roku moja klasa wraz z innymi klasami trzecimi udała się na wycieczkę do byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W naszej szkole od wielu lat zachowywana jest tradycja odwiedzania prze uczniów tego właśnie miejsca. My kontynuowaliśmy ją.
Lekcją historii rozpoczęliśmy od odwiedzenia głównego muzeum w Oświęcimiu, po niemiecku Auschwitz.