Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Nadzieje polaków związane z odzyskaniem niepodległości w literaturze po 1918r

W literaturze okresu międzywojennego kreowani są bohaterowie wywodzący się z odmiennych warstw społecznych, reprezentujących różne postawy życiowe i mających różne cele. Jest w śród nich Cezary Baryka, bohater nieustannie poszukujący, Którego celem jest odnalezienie właściwej drogi dla narodu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Czas trwania

Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową -
jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury.
Początek przypada na rok 1918- zakończyła się pierwsza wojna światowa, Polska odzyskała niepodległość, a koniec na rok 1939- wybuchła druga wojna światowa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gdy cię spodkałem, to sam nie wiedziałem,
że wtedy cię lubić musiałem,
setki tysiące myśli do mojej głowy,
dzień przy dniu noc przy nocy,
czy chcem czy nie,
one nie pytają mnie,
twej duszy są przesłaniem,
w tok myślowy zwany rozumowaniem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Żeby stwierdzić, czy zgadamy się ze słowami Berty :”ty chyba nie masz sobie nic do zarzucenia!”, odnoszącymi się do profesora Sonnenbrucha, musimy najpierw zastanowić się nad samym adresatem tych słów. Z jednej strony profesor był głowa rodziny – wspaniałym ojcem i mężem. Działał na rzecz nauki (był słynnym na całą Europę genetykiem).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Periodyzacja i tło historyczne:

Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany.

Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie mocarstwa utraciły swoje dotychczasowe znaczenie w świecie, natomiast Stany Zjednoczone ugruntowały swoją pozycję i stały się największą potęgą wśród państw kapitalistycznych.