Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
XX lecie międzywojenne

FILOZOFIA:
Motywacje czerpano z filozofii Nitzchego, jego motywacje do odrzucenia współczesnej kultury uznanej za zdegenerowaną. Zamiast niej Nitzche ukazywał piękno pogańskiego świata i człowieka mocnego, dynamicznego traktującego życie spontanicznie i radośnie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Dom rodzinny:
-"Oczywiście szkoła, dom, środowisko koleżeńskie ułatwiły dobry start życiowy tym chłopcom"
-Obserwacja zachowania rodziów
-Rozmowy, dyskusje z rodzicami i rodzeństwem
-Znajdowanie w domu zrozumienia i spokoju
-Poczucie bezpieczeństwa

2.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
XX lecie MIĘDZYWOJENNE

NAZWA EPOKI
XX-lecie międzywojenne- 1918-1939 okres między dwoma wojnami (I i II światową), okres międzywojenny. Okres krótki, ale za to obfitujący w wydarzenia tak historyczne jak literackie, filozoficzne, artystyczne. I wojna światowa miała ogromny wpływ na psychikę i życie ludzi, był to kataklizm, który ogarnął świat i zupełnie zmienił jego oblicze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Nazizm -Twórcą nazizmu był A. Hitler, który główne zasady swojej ideologii wyłożył w książce Mein Kampf (Moja walka). Podstawy nazizmu w sensie doktrynalnym stworzył A. Rosenberg, natomiast jego ustrojową teorię opracował K. Schmidt. Nazizm wysuwał tezy o nadrzędności rasy aryjskiej (Niemców), stanowiącej rasę panów, oraz hasła likwidacji Żydów (ostateczne rozwiązanie).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
We współczesnym świecie, w dobie rozwoju kina i komputerów, często zauważa się, że filmy wypierają książki. Większość młodych ludzi woli zamiast czytać lektury, zobaczyć je na ekranie telewizora. Czy ich wybór jest słuszny? Być może nie dociera do nich fakt, że w adaptacjach filmowych niejednokrotnie zdarza się, że reżyser pomija, a nawet zmienia fakty, tworząc w ten sposób nowe dzieło.