Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Adaptacja jest przeróbką utworu literackiego, mającą na celu dostosowanie go do nowych potrzeb nowych odbiorców bądź do innych niż pierwotne środków rozpowszechniania. Od ekranizacji różni się tym, że nie musi być do końca wierna pierwowzorowi.
Przykładem drugiego z wyżej wymienionych rodzajów adaptacji jest film Jerzego Skolimowskiego „30 Door Key”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
"Na wsi" J. Czechowicz - w wierszu ukazana jest wizja bezpiecznej wsi, przedstawiane są powszednie czynności. Świat tej wsi może czuć się bezpiecznie. Podmiot liryczny jednak ma przeczucie zagrożenia i dlatego ucieka się do wspaniałych wizji. Opis wsi jest ucieczką, a okres ten to "cisza przed burzą".

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kiedy czytamy i poznajemy powieść Żeromskiego często zadajemy sobie pytanie:, co z tego utworu przetrwało do dziś? Czy dzieło, którego treści dotyczą sytuacji polityczno – społecznej Polski aktualnych na w połowie lat 20 XX wieku jest wartościowe teraz? Utwór zbudowany jest na zasadzie polemiki pomiędzy bohaterami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska jest znana dzięki temu, że głównie pisze wiersze o miłości, a konkretnie mówiące o uczuciach. W pierwszym wierszu, pt.: "Starość" podmiotem lirycznym jest starsza kobieta, nazywana przez siebie Babcią. Przedstawia ona swe uczucia. Mówi, że żaden strój nie ukryje jej starości.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
?Mistrz i Małgorzata? M. Bułhakowa to powieść wyjątkowo odporna na próby jednoznacznej interpretacji. Od wielu lat szerokie rzesze krytyków próbują w wyraźny sposób określić przesłanie zawarte w dziele rosyjskiego pisarza. Może to i dobrze. Brak jednoznacznego ukierunkowania czytelnika przez niezliczone opracowania dotyczące utworu, zmusza do dłuższego zastanowienia się nad jego treścią i odebrania jej w sposób jak najbardziej indywidualny.