Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czy człowiek jest istotą kruchą czy silną?


W utworach XX międzywojennego możemy znaleźć wiele bohaterów, którzy starali się walczyć ze swoim losem. Biorąc pod uwagę trzy utwory z tego okresu: „Ferdydurke”- Witolda Gombrowicza, „Granica”- Zofii Nałkowskiej oraz „Przedwiośnie”- Stefana Żeromskiego chcę udowodnić ich kruchość wobec problemów przed którym stają.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Szanowni zebrani

Zebraliśmy się tu dziś w celu osądzenia obywatela Waltera Sonnenbrucha. Trudno mi pojąć, jakim sposobem ta szeroko znana i szanowana osobistość mogła zostać osądzona o tak niewdzięczne zachowanie, a zarazem czuję się zaszczycony przyjmując na swoje ramiona obowiązek jego obrony.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Literatura w czasie II wojny światowej często poruszała problemy związane człowieczeństwem, z życiem i siłą przetrwania w tych trudnych czasach. Twórcami, którzy starali się pokazać ludziom wszystkie prawdy na temat ludzkiej egzystencji w ówczesnych czasach to przede wszystkim Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński i Albert Camus.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bolesław Leśmian był jednym z najciekawszych i najoryginalniejszych poetów swoich czasów. Choć główna faza jego twórczości przypada na okres określany mianem XX-lecia międzywojennego to filozoficznie zakorzeniony jest on w Młodej Polsce . Nie można go jednak przez to powiązać z typowo młodopolskim dekadentyzmem .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zebraliśmy się tu dziś w celu osądzenia obywatela Zenona Ziembiewicza. Trudno mi pojąć, jakim sposobem ta szeroko znana i szacowna osobistość mogła zostać posadzona w ławie oskarżonych, a zarazem czuję się zaszczycony przyjmując na swoje ramiona obowiązek obrony podsądnego. Zatem, wysoki sądzie i czcigodna ławo przysięgłych, pozwólcie, iż udowodnię wam niewinność mojego klienta.