Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wiersze Herberta są złożone jakby z wielu warstw. Są to wiersze, w których autor myśli. To wcale nie jest oczywiste. Na przykład wspaniała poetka Kazimiera Iłłakowiczówna, która też oczywiście myśli, ale na pierwsze spojrzenie to, co wyczuwa się na papierze nie jest myśleniem tylko dziełem, jest to bardzo piękny język.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dzieło Franca Kafki pod tytułem „Proces” jest powieścią paraboliczną. W utworach tego typu fabuła stanowi jedynie pretekst, ilustrację uniwersalnych prawd na temat świata i człowieka. Przedstawione postacie i wydarzenia nie są natomiast ważne ze względu na swój charakter jednostkowy. Współczesna powieść – parabola posługuje się symbolem lub alegorią, każe tym samym pod powierzchnią fabuły poszukiwać głębszych ukrytych sensów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jacek Soplica (ksiądz Robak) - główna (fikcyjna) postać poematu epickiego Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz". Szlachcic litewski, przeciwnik rodu Horeszków, ojciec Tadeusza, ksiądz z zakonu bernardynów.
Soplica pochodził ze zubożałego rodu szlacheckiego. W młodości słynął z zawadiactwa i awanturnictwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Żyjemy w XXI wieku . W naszych czasach młodzież ma wiele problemów,nie mogąc ich rozwiązać sięgają po narkotyki i alkohol. Lecz wiele młodych ludzi wpada w nałogi przez towarzystwo w którym przebywa. Koledzy namawiają do tego „pierwszego razu” : Spróbuj, po tym poczujesz się lepiej.Po tym pierwszym razie z pewnością będą następne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W każdej epoce literackiej jest grupa ludzi bądź też jednostka, która buntuje się czy to przeciwko Bogu, uznanym normom moralnym, czy też ustrojowi panującemu w kraju, w którym żyje. XX-lecie międzywojenne nie różni się pod tym względem od innych okresów. POstaram się więc udowodnić, że słowa Grochowiaka "Powołał mnie Pan na bunt" mogą być dewizą XX-lecia.