Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Aures multorum clausae veritati sunt.
Uszy wielu są zamknięte na prawdę.

Homines potius oculis quam auribus debet.
Ludzie wierzą bardziej oczom niż uszom.

Omnis castigatio contumelia vacare debet.
Każda nagana powinna być wolna od zniewagi.

Naturam mutare difficile est.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Złote myśli
 "Ab ovo usque ad mala"
Od jajek, do jabłek (od początku do końca - na ucztach rzymianie zaczynali od jaj, a kończyli na jabłkach)
 "Ad Calendas Graecas" (Suetonius)
Na kalendy greckie (Nigdy - Grecy nie mieli kalend)
 "Audiatut et altera pars"
Niechaj będzie wysłuchana i druga strona
 "Alea iacta est"
Kości zostały rzucone
 "Alter alterum docet"
Inny uczy innego
 "Ama nos et vale"
Kochaj nas i bądź zdrów (na pożegnanie)
 "Amicus certus in re incerta cernitur"
Pewnego przyjaciela poznaje się w biedzie
 "Amicus Plato, sed magis amica veritas" (Arystoteles)
Platon jest mym przyjacielem, lecz większą przyjaciółką jest prawda
 "Amore, more, ore, re iunguntur amicitiae"
Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, wyglądu, czynu
 "Amor omnia vincit" (Horacy)
Miłość wszystko zwycięży
 "Ardua prima via est"
Początki są trudne
 "Ars non habet osorem nisi ignorantem"
SZtuka nie ma wroga, chyba w ignorancie
 "Arte et Marte"
Sztuką i orężem
 "Asinus ad lyram" (Warron)
Pasuje jak wół do karety
 "Audi multa, dic pauca"
Słuchaj dużo, mów mało
 "Audi, vide, sile"
Słuchaj,patrz i zachowaj milczenie
 "Bono domito quod servi tot amici, malo domino quod servi tot inimici"
Ilu niewolników, tylu przyjaciół dla dobrego pana,
ilu niewolników, tylu wrogów dla złego pana
 "Carpe diem !" (Horacy)
Chwytaj dzień
 "Carum est, quod rarum est"
Cenne jest to co rzedkie
 "Cogito, ergo sum" (Descartes)
Myślę, więc jestem
 "De gustibulus non disputantum est"
O gustach się nie rozmawia
 "Dicere non est facere"
Mówić to nie znaczy działać
 "Dies diem docet"
Dzień uczy dzień
 "Dimidium facti, qui coepit habet" (Horacy)
Połowę pracy wykonał, kto zaczął (Początek jest połową sukcesu)
 "Discipulus est prioriris posterior dies"
Dzień następny jest uczniem poprzedniego
 "Donec eris felix, multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris"
 "Dura lex, sed lex"
Twarde prawo, ale prawo
 "Effugintur structos nomen honorque rogos"
Szlachetne imie pozostaje po śmierci
 "Errare humanum est" (Seneka)
Rzeczą ludzką błądzić
 "Etiam sanato vulnere cicatrix manet"
Nawet po zagojonej ranie pozostaje blizna
 "Et optima et pessima pars corporis est linqua"
Najlepszą i najgorszą częścią ciała jest język
 "Ex comoedia saepe fit tragoedia"
Miłe złego początki
 "Experientia optima magistra est.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Per aspera ad astra– przez trudy do gwiazd
2. Tabula rasa- czysta kartka
3. Persona non grata- osoba niemile widziana
4. Ignavis semper feriae- leniwi zawsze mają ferie
5. Verba docent exempla trahunt- słowa uczą, przykłady pociągają
6. Littera docent, littera nocet- literatura uczy, literatura szkodzi
7.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bez gniewu i zawziętości-sine ira et studio
Biada zwycięzonym-Vae victis
Biały kruk-Rara avis
Chleba i igrzysk-Panem et circenses
Dobro rzeczy pospolitej najwyższym-Salus rei publicae suprema lex
Gdybyś milczał pozostałbyś filozofem-Si tacuisses philosophus

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ab alio exspectes, alteri quod feceris - co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego - Seneka
ab imo pectore - z całym sercem - Juliusz Cezar
ab love principium - początek od Jowisza (zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej) - Wergiliusz, Eklogi
ab ovo usque ad mala - od jajka do jabłek (od początku do końca) - Horacy
absens, carens - nieobecny traci (nieobecny sam sobie szkodzi)
absentem laedit, qui cum ebrio litigat - kto rozmawia z pijanymi rani niepijących
acta est fabula - historia się dokonała
adeat invito ne quis discedere amore - nie śmiej odchodzić, gdy spotka Cię odmowa miłości
ad futuram rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkę
ad Kalendas Graecas - do greckich kalend (odkładanie czegoś na termin nieokreślony, nigdy - greckie kalendy nie istniały) - Swetoniusz, Boski August
ad multos annos - wielu lat (życzenie długiego życia)
ad patres - do ojców (umrzeć; wybrać się na tamten świat)
ad perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę
adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum - młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny (nigdy nie jest na to za późno)
ad venerem quicumque voles attingere suam, si modo duraris, praemia digna feres! - ktokolwiek zechce dotknąć przedmiotu swej miłości, jeżeli tylko wytrwa, otrzyma należną nagrodę - Owidiusz
aegroto dum anima est, spes est - jak długo chory jest w dobrej formie, tak długo pozostaje nadzieja
aequam memento rebus in arduis servare mentem - pamiętaj o zachowaniu równowagi w trudnej sytuacji - Horacy, Pieśni
aequitas sequitur legem - sprawiedliwość idzie za prawem
age quod agis - rób co robisz (jak już coś robisz, rób to dobrze)
alea iacta est - kostka została rzucona (gra się rozpoczęła, - słowa, które miał wypowiedzieć 10 stycznia 49 r.