Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Ablativus Absolutus składa się z ablatiwu rzeczownika (liczebnika lub zaimka), a także z imiesłowu (participium). Dla czynności równoczesnej z czynnością orzeczenia "normalnego", stosujemy participium praesenti activi. Zaś dla czynności wcześniejszej używamy participium perfecti passivi. Jest kilka sposobów tłumaczenia abl. abs. na język polski:
1-zdaniem okolicznikowym czasu - gdy, kiedy
2-zdaniem przyczynowym - ponieważ
3-zdaniem przyzwolonym - chociaż
4-zdaniem warunkowym - jeżeli, jeśli
5-wyrażeniem przyimkowym
np. Sole oriente fugiunt stellae.
Kiedy słońce wschodzi, gwiazdy uciekają
lub : Ponieważ wschodzi słońce gwiazdy uciekają.
lub : Gwiazdy uciekają, jeśli wschodzi słońce
lub : Gwiazdy uciekają o wschodzie słońca.
UWAGA: Zamiast imiesłowu w abl. abs. może pojawić się rzeczownik lub przymiotnik
np. Cycerone consule- za konsulatu Cycerona
lub: Invita Minerva- Wbrew woli Minerwy; Gdy Minerwa jest niechętna.