Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
1. Alea iacta est. – Kości zostały rzucone. (Menander, a za nim Cezar)
2. Amor omnia vincit. – Miłość wszystko zwycięża.
3. Ave Caesar, morituri te salutant! – Witaj Cezarze, idący na śmierć pozdrawiają cię!.
4. Beati pauperes spiritu – błogosławieni ubodzy w duchu. (Jezus Chrystus)
5. Cogito, ergo sum – Myślę, więc jestem. (Kartezjusz)
6. Consuetudo est altera natura. – Przyzwyczajenie jest drugą naturą. (Cyceron)
7. De gustibus non est disputandum. – W sprawach gustów nie ma dyskusji.
8. Dum spiro, spero – Dopóki oddycham, nie tracę nadziei.
9. Et tu, Brute, contra me? – I ty, Brutusie, przeciwko mnie? (Cezar)
10. Festina lente! – Spiesz się powoli!
11. Hannibal ad portas! – Hannibal u bram!
12. Homo homini lupus est. – Człowiek człowiekowi jest wilkiem. (Plaut)
13. Homo sum, humani nihil alienum a me esse puto. – Człowiekiem jestem i sądzę, że nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Terencjusz)
14. In girum imus nocte et consumimur igni. – Krążymy wokół idąc przez noc i giniemy w ogniu.
15. Mens sana in corpore sano. – W zdrowym ciele zdrowy duch. (Juwenalis)
16. Nec Hercules contra plures – Siła złego na jednego.
17. Non tam praeclarum est scire Latine quam turpe nescire. – Nie tyle wspaniale jest znać łacinę, co głupio jej nie znać.
18. Per aspera ad astra. – Przez ciernie do gwiazd. (Seneka)
19. Potius sero quam numquam. – Lepiej późno niż wcale. (Liwiusz)
20. Primum non nocere. – Przede wszystkim nie szkodzić. (Hipokrates)
21. Scio me nihil sire. – Wiem, że nic nie wiem. (Sokrates)

Zwroty łacińskie
1. a priori – dosł. od wcześniejszego/ pierwszego- z założenia/ z góry
2. a. D. – anno Domini – w roku Pańskim
3. ab ovo (usque ad mala) – od jaja (aż do jabłka) – od początku do końca
4. ad rem – od rzeczy
5. alma Mater – dosł. matka karmicielka, wyższa uczelnia
6. c. v. – curriculum vitae – przebieg życia
7. conditio sine qua non – konieczność, warunek bez którego nie ma nic
8. corpus delicti – ciało zbrodni, zbiór faktów udowadniających zbrodnię
9. cum summa laude – z najwyższą pochwałą
10. de facto – w rzeczywistości
11. e. c. – exempli causa – na przykład
e. g. – exempli gratia – na przykład
12. et cetera, etc.- i tak dalej, itd., i pozostałe
13. ex aequo – jednorazowo, równo
14. in medias res – do sedna sprawy
15. incognito – nie dający się poznać
16. nolens volens – chcąc nie chcąc
17. nomen omen – dosł. imię znakiem
18. nota bene – nawiasem mówiąc (nb.)
19. qui pro quo – ktoś zamiast kogoś / nieporozumienie dotyczące osoby
20. senso stricto – w dosłownym znaczeniu