Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Hymn państwowy Federacji Rosyjskiej przyjęty został 20 grudnia 2000 roku z inicjatywy nowego prezydenta Władimira Putina. Miał być to niejako ukłon wobec zasiadających w dumie komunistów, których poparcie było Putinowi potrzebne. Po rozpadzie ZSRR w 1991 roku hymnem Rosji stała się Pieśń Patriotyczna Michaiła Glinki. Mimo protestów rosyjskich intelektualistów postanowiono jednak powrócić do powszechnie rozpoznawalnej muzyki Aleksandra Aleksandrowa, która była hymnem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W wyniku konkursu przyjęte zostały nowe słowa pieśni, których autorem jest Siergiej Michałkow, współautor słów hymnu ZSRR.
Tekst Oryginalny:

Россия - священная наша держава,

Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное...

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное...

lub:

Rossija - swiaszczennaja nasza dierżawa,
Rossija - lubumaja nasza strana.
Moguczaja wola, wielikaja sława -
Twojo dostojańje na wsie wriemiena!

Sławsia Otieczestwo nasze swobodnoje,
Bratskich narodow sojuz wiekowoj,
Priedkami dannaja mudrość narodnaja!
Sławsia, strana! My gordimsia toboj!

Ot jużnych moriej do polarnogo kraja
Raskinuliś naszy lesa i pola.
Odna ty na swietie! Odna ty takaja -
Chranimaja Bogom rodnaja ziemla!

Sławsia Otieczestwo nasze swobodnoje...

Szyrokij prostor dla mieczty i dla żyzni
Griaduszczije nam otkrywajut goda.
Nam siłu dajot nasza wiernos Otcziźnie.
Tak bylo, tak jesć i tak budiet wsiegda!

Sławsia Otieczestwo nasze swobodnoje...

Tłumaczenie:

Rosja - nasze święte mocarstwo,
Rosja - ukochany nasz kraj.
Potężna wola, wielka sława -
Twoje dobro po wsze czasy!

Chwała Ci, nasza wolna Ojczyzno,
Prastary związku bratnich narodów,
Ludowa mądrości dana przez przodków!
Chwała ci, Ojczyzno! Jesteśmy z ciebie dumni!

Od południowych mórz do polarnej krainy
Rozciągnęły się nasze lasy i pola.
Jedna ty jesteś na świecie! Jedyna w swoim rodzaju!-
Chroniona przez Boga ojczysta ziemia!

Chwała Ci, nasza wolna Ojczyzno...

Rozległa przestrzeń dla marzeń i dla życia
Odkrywa dla nas nadchodzące lata.
Sił dodaje nam nasza wierność Ojczyźnie.
Tak było, tak jest i tak będzie zawsze!

Chwała Ci, nasza wolna Ojczyzno...