Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pierwsze antybiotyki powstały z penicyliny, w 1929 roku odkryte przez A. Fleminga. Kolejne w 1942 wprowadzono do leczenia dzięki H. W. Floreya oraz E. B. Chaina. Nazwa Antybiotyk została wprowadzona w 1945 roku przez Waksmana. Wszyscy otrzymali nagrodę Nobla.

Antybiotyki jest to grupa leków niszcząca bakterii albo hamująca komórka organizmu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Antydepresanty, czyli środki antydepresyjne, to leki sprzedawane wyłącznie na receptę, stworzone w celu usunięcia symptomów depresji. Środki te wpływają na polepszenie nastroju, blokując poczucie niskiej samooceny, niskiej własnej wartości, bezsenności, braku apetytu, braku zainteresowań

Antydepresanty Pochodzenia Roślinnego
1.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Antropogeneza, filogeneza człowieka, pochodzenie człowieka, historia rodowa człowieka i człowiekowatych, procesy biologiczne, które doprowadziły do powstania gatunków dwunożnych istot o wyprostowanej sylwetce, poruszających się po ziemi.
W paleocenie, około 60 milionów lat temu rząd naczelnych reprezentowały niewielkie, leśne zwierzęta podobne do dzisiejszych wiewióreczników.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ANTYKONCEPCJA
Antykoncepcja jest działaniem mającym na celu nie tylko uniknięcie nieplanowanej ciąży, ale też wybranie najodpowiedniejszego momentu dla zajścia w ciążę i urodzenia dziecka. Metody zapobiegania ciąży można podzielić na kilka grup.
1. Metody naturalne opierające się na znajomości procesów zachodzących w czasie cyklu miesięcznego i odpowiednim ustaleniu, które dni w cyklu są płodne, a które nie.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
.Pojecie ANTROPOGENEZY,przebieg.Jest to suma czynnikow, procesow i wydarzeń, które doprowadziły do powstania człowieka. Trudno określić początek procesów antropogenezy-może to być zajęcie nisz nadrzewnych przez pierwsze naczelne w późnej kredzie, powstanie pierwszych form ludzkich(hominoidów) w połowie trzeciorzędu(a wraz z tym wzrost masy ciała, utrata ogona,brachiacyjny sposób lokomocji, dzienny tryb życia) lub ‘zejście z drze’ i przyjęcie wyprostowanej postawy ciała przez pierwszych człowiekowatych (hominidów) przed ok.