Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Niewiele skamieniałości pozostało po naszych przodkach sprzed 7-4 mln lat. Możliwe, że współczesnym przodkiem dzisiejszych małp człekokształtnych i ludzi jest przedstawiciel człekokształtnych zwany Dryopthecus. Sądzono, że następca dropiteka zwany Ramapithecus, który miał uzębienie pośrednie pomiędzy uzębieniem współczesnego człowieka i małp człekokształtnych, był przedstawicielem linii ewolucyjnej prowadzącej do powstania człowieka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Początki antropologii:

Antropologia jako osobna gałąź wiedzy ludzkiej istnieje stosunkowo krótko. Wprawdzie jej początków doszukiwać się można już w starożytnej Grecji, w pismach Herodota, Hipokratesa i innych, naukowe jednak ujęcie i podstawy tej dziedziny wiedzy ludzkiej przedstawił dopiero chirurg francuski Paul Broca.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Antropogeneza zajmuje się :
-rekonstrukcją drzewa rodowego człowieka
-wyjaśnianiem procesu ewolucyjnego w kierunku powstania człowieka
Gatunek Homo Sapiens należy do rzędu ssaków naczelnych. Są one istotami o bardzo zróżnicowanych rozmiarach i masie ciała. Zdolne są do tworzenia złożonych struktur społecznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pochodzenie człowieka jest zagadnieniem, które od dawna nurtowało umysły ludzkie. Na ten temat snuto różne domysły, które były częścią legend i wierzeń religijnych. Jeden z takich mitów, zawarty w biblii, był przez wieki podstawą obowiązującego światopoglądu. Wg niego człowiek został stworzony przez Boga, z całkowicie ukształtowaną psychiką.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ANTROPOGENEZA

1. Antropogeneza – nauka zajmująca się badaniem pochodzenia człowieka tj. jego korzeni i przodków

2. Homeostaza – równowaga. Kiedy zachodzą zmiany w środowisku, organizmy w nim żyjące muszą się do tych zmian przygotować

3. Cechy wspólne człowieka i małp człekokształtnych
- chwytne dłonie, 5 palczasta dłoń i paznokcie
- podobne rozmieszczenie zębów
- stadne życie
- dwunożność
- wzrok skierowany do przodu
- szerokie kości biodrowe
- brak ogona
- schemat budowy czaszki
- pofałdowana kora mózgowa
- silny rozwój mózgu

4.