Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
POKRYCIE CIAŁA
Powłokę ciała kręgowców stanowi skóra, zbudowana z łącznotkankowej skóry właściwej i wielo warstwowego nabłonka zwanego naskórkiem. Podczas rozwoju zarodkowego skóra właściwa powstaje z mezodermy, naskórek z ektodermy.
Skórę pokrywają różne struktury ochronne. U ryb i gadów są nimi łuski u ptaków- pióra, a u ssaków włosy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Mięśnie grzbietu:
I Powierzchowne: 1)mm. kolcowo- ramienne - m. czworoboczny - m. najszerszy grzbietu - m. równoległoboczny mniejszy - m. równoległoboczny większy - dźwigacz łopatki
2) mm. kolcowo – żebrowe
- m. zębaty tylny górny - m. zębaty tylny dolny
II Głębokie: 1) długie mięśnie grzbietu
a) układ kolcowo- poprzeczny - m.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
UKŁAD POKARMOWY
Jama ustna - cavum oris
Zęby - lingua
Gardło - pharynx
Przełyk - esophagus
Żołądek - ventriculus
Dwunastnica - duodenum
Jelito cienkie - intestinum tenue
Jelito czcze - intestinum jejenum
Jelito kręte - intestinum

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Anatomia- to nauka o budowie ludzkiego ciała.
Fizjologia- bada wszelkie procesy życiowe ludzkiego organizmu.
Wiedza o funkcjonowaniu i właściwościach organizmu jest szczególnie ważna dla fryzjera ze względu na charakter czynności zawodowych i otoczenie, w jakim przebywa. Fryzjer pracuje z ludźmi nie znając ich stanu zdrowia, przyjmuje niefizjologiczną postawę ciała i obciąża stopy, ma kontakt ze subst.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
artykuł dr. n. med. Pawła Domańskiego, napisany w czerwcu 2000 dla serwisu RES MEDICA
Nerka jest narządem parzystym, położonym zaotrzewnowo, na tylnej ścianie jamy brzusznej. Przeciętne wymiary nerki wynoszą długość: 11-12 cm, szerokość: 5-7,5 cm i grubość: 2,5-4 cm, a ich masa od 125 do 170 g (u mężczyzn) i 115-155 g (u kobiet).