Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
UKŁAD POKARMOWY
Jama ustna - cavum oris
Zęby - lingua
Gardło - pharynx
Przełyk - esophagus
Żołądek - ventriculus
Dwunastnica - duodenum
Jelito cienkie - intestinum tenue
Jelito czcze - intestinum jejenum
Jelito kręte - intestinum ileum
Jelito grube - intestinum crassum
Odbytnica - rectum
Odbyt - anus
Wyrostek robaczkowy - precessus vermiformis
Trzustka - pancreas
Wątroba - hepar

UKŁAD ODDECHOWY
Jama nosowa - cavum nasi
Gardło - pharynx
Krtań - larynx
Tchawica - trachea
Oskrzele głowne prawe - bronchus principalis dexter
Oskrzele głowne lewe - bronchus principalis sinister
Płuca - pulmones
Pęcherzyki płucne - secculi alveolares

UKŁAD WYDALNICZY
Nerka - ren
Moczowód - ureter
Pęcherz moczowy - vesica urinaria
cewka moczowa - urethra

UKŁAD SZKIELETOWY
Czaszka - cranium
Kość czołowa - os frontale
Kość ciemieniowa - os parietale
Kość potyliczna - os occipitale
Kość sitowa - os ethmoidale
Kość skroniowa - os temporale
Kość klinowa- os sphenoidale
Kość łzowa - os lacrimale
Lemiesz- vomer
Szczęka- maxilla
Kość nosowa- os nasale
Kość jarzmowa - os zygomaticum
Żuchwa - mandibula
Kręgosłup - columna vertebralis
Mostek - sternum
Żebra - costa
Klatka piersiowa - compages thoracis
Kręgi szyjne - vertebrae cervicales
Kręgi piersiowe - vertebrae thoracicae
Kręgi lędźwiowe - vertebrae lumbales
Kość krzyżowa - os sacrum
Kość ogonowa - os coccigis
Miednica - pelvis
Obojczyk - clavicula
Łopatka - scapula
Kość ramienna - humerus
Kość łokciowa - ulna
Kość promieniowa - radius
Kość udowa - femur
Rzepka - patella
Kość piszczelowa - tibia
Kość strzałkowa - fibula

UKŁAD ROZRODCZY
Jądro - testis
Nasieniowód - ductus deferns
Stercz - prostata
Prącie - penis
Moszna - scrotum
Jajnik - ovarium
Jajowód - tuba uterina
Macica - uterus
Pochwa - vagina

UKŁAD NERWOWY
Komórka nerwowa - neuron
Mózg - cerebrum
Mózg - encephalon
Rdzeń kręgowy - madulla spinalis
Rdzeń przedłużony - medulla oblongata
Most - pons
Móżdżek - cerebellum
Śródmózgowie - mesencephalon
Międzymózgowie - diencephalon
Kora - cortex
Przysadka mózgowa - hypophysis
Podwzgórze - hypothalamus
Kresomózgowie - telencephalon

OKO
Gałka oczna - bulbus oculi
Ciało szkliste - corpus vitreum
Twardówka - sclera
Rogówka - cornea
Naczyniówka - choroidea
Ciało rzęskowe - corpus ciliare
Tęczówka - iris
Siatkówka - retina
Soczewka - lens
Spojówka - tunica conjunctiva
Źrenica - pupilla