Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.
Źródła zanieczyszczeń powietrza: Powietrze zanieczyszczają, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ARGUMENT
Polska nie ma warunków do składowania odpadów radioaktywnych, które są wynikiem uruchomienia elektrowni jądrowej.

Uruchomienie elektrowni jądrowej w Polsce byłoby zapewne przedsięwzięciem trudnym nie tylko ze względu na liczne protesty osób sceptycznie nastawionych do tego typu energii ale także ze względu na praktyczną kwestię pozbycia się odpadów radioaktywnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
SPIS TRESCI:

1. Wstęp >>
2. Drewno przydatnym jest >>
3. Surowiec odnawialny >>
4. Drewno ratuje atmosferę >>
5. Mniejsze koszty ogrzewania >>
6. Zdrowe dla człowieka >>
7. Drewno nawet w czasie pożaru wykazuje zalety >>
8. Drewno jako odpad jest nieszkodliwe >>
9.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany .Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach więk-szych niż ich średnia zawartość.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zanieczyszczenia powietrza oraz sposoby zapobiegania
Zanieczyszczenia powietrza w Polsce należą do największych w Europie. Na obszarach wszystkich dużych miast rejestruje się stężenie dwutlenku węgla, siarki i azotu oraz pyłów, przekraczające dopuszczalne normy, co oznacza, że zanieczyszczone powietrze wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie.