Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
HYDROSFERA to wodna powłoka Ziemi, przenikająca skorupę ziemską i atmosferę, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w stanie stałym, ciekłym i gazowym. Hydrosferę stanowią: oceany, morza, rzeki, jeziora, bagna, lodowce kontynentalne (lądolody), lodowce górskie, pokrywa śnieżna, lód gruntowy, wody podziemne oraz para wodna występująca w atmosferze i skorupie ziemskiej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wiele osób tweirdzi, że musimy jak najszybciej wybudować elektrownię atomowa. Zapotrzebowanie na prąd wciąż rośnie, dlatego powinniśmy produkować jak najwięcej własnej energii. Czy taka jest prawda?

Raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu stwierdza, że w ciągu ostatnich 50 lat średnia temperatura Ziemii wzrosła o 0,4-0,8C.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Założenie: jeden kilowat – około 30 groszy
Co najpierw należy wykonać aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej:
1. Zamienić żarówki tradycyjne na energooszczędne
2. Nie używać energii elektrycznej w pustych pokojach
3. Ograniczyć oświetlenie w miejscach, w których się przebywa
4.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Zanieczyszczenia środowiska
2. Samooczyszczanie wód oraz czynnikiekologicznewpływające na jego przebieg
3. Kwaśne deszcze
4. Katastrofy ekologiczne: wyciek ropy w Kuwejcie
5. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
6. Odpady komunalne i przemysłowe
7.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zanieczyszczenia atmosfery, litosfery i hydrosfery.
Jakie są ich skutki i źródła?
Postaram się to omówic w mojej pracy.

Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami.