Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ŚRODOWISKO ORGANIZMÓW ŻYWYCH:

A) lądowe
B) wodne.

RÓŻNICE:

- temperaturą
-zawartością tlenu i dwutlenku węgla
-odmiennymi warunkami świetlnymi
-zasobnością soli mineralnych
-odczynem(pH)
-stopniem oddziaływania czynników mechanicznych :
*wiatru,prądów morskich, ciśnienia
WYSTĘPOWANIE ORGANIZMÓW W DANYM ŚRODOWISKU ZALEŻY OD:

- wymagań w stosunku do środowiska
-panujących w nim warunków

CZYNNIKI ŚRODOWISKA WPŁYWAJĄ NA:

- aktywność organizmów
-liczebność
-rozmieszczenie
-tempo i aktywność procesów życiowych (takich jak oddychanie,odżywianie, rozmnażanie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Stanowi jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność człowieka. Jest ona zarówno artykułem pierwszej potrzeby, jak i środkiem utrzymania higieny, surowcem i środkiem produkcji przemysłowej oraz źródłem energii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zanieczyszczenia wód:

Główne zanieczyszczenie wód i osadów wodnych pochodzą ze ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z spływów zanieczyszczeń obszarowych upraw rolnych. Wody Stradomki są zanieczyszczone ściekami przemysłowymi Blachowni, Zakładów Przemysłu lekkiego WIGOLEN, Spółki Tapety Gnaszyn oraz przez zrzuty ścieków kanalizacji deszczowej Częstochowy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Świat się zmienia, zmieniają się ludzie. Idziemy ,, do przodu”. Wynaleźliśmy tak wiele. Potrafimy ,,latać”- samolotem bądź rakietą. Mamy radio, telewizję, satelity. Roboty, które wykonują za nas niektóre czynności. Czyż to nie wspaniałe, że umiemy sobie stworzyć dogodne warunki do życia i egzystencji?

Jednak nie we wszystkich dziedzinach możemy być z siebie dumni.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Denitryfikacja to proces redukcji azotanu ( formy azotu możliwego do spożycia przez wiele grup organizmów) w azot w stanie gazowym. Proces ten jest odwrotnością nitryfikacji i przeprowadzany jest przez heterotroficzną bakterię ( Pseudomonas fluorescens). Zarówno denitryfikacja jak i nitryfikacja są częściami cyklu azotowego w przyrodzie.