Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Tematem mojej pracy są bohaterowie na rozdrożu. Motyw ten bardzo często był wykorzystywany w literaturze. Jednak na przestrzeni lat problem ten wyglądał inaczej, co wynikało z założeń epoki. W starożytności ludzie wierzyli, że o ich losie decydują bogowie. Jednak co w sytuacji, gdy ktoś chciał postąpić wbrew woli własnego króla? Zaraz omówię to dokładniej. W średniowieczu świat podporządkowany był całkowicie Bogu, wiec wszystkie ważne decyzje podejmowane były zgodnie z wiarą katolicką. W renesansie zaczęto od tego odchodzić, widać wtedy człowieka na rozdrożu wiary i sensu życia. „Cierpienia młodego Wertera” zwiastowały nadejście nowej epoki- romantyzmu. Zaczęła wtedy dominować uczuciowość, indywidualizm i miłość, przeważnie tragiczna i nieszczęśliwa. Jak się zaraz przekonamy tak też było w utworze Goethego. Pozytywizm przyniósł poznanie świata za pomocą nauki. A do czego zdolny jest człowiek, by pogłębiać naukę? Za chwilę zobaczymy to na podstawie książki „Zbrodnia i kara” Jednak nie tylko w książkach napotykamy na problem wyboru, również w życiu codziennym, na każdym kroku musimy podejmować decyzje, które mają wpływ na nasze życie.

Pierwszą bohaterką, którą chcę przedstawić jest Antygona – córka Edypa i Jokasty, siostra Ismeny, Polinejkesa i Eteoklesa. Dziewczyna mieszkała w Tebach, gdzie Edyp sprawował władzę. Po śmierci ojca władzę przejęli bracia, którzy nie potrafili dojść do porozumienia w skutek czego Polinejkes został wygnany z Teb. Wkrótce dochodzi do ich pojedynku, w którym obaj giną. Polinejkes zostaje ogłoszony mianem zdrajcy, a nowy król – Kreon zabrania pogrzebania jego zwłok. Siostry są postawione w trudnej sytuacji, gdyż ich głęboka wiara w bóstwa nakazywała im urządzić pogrzeb bratu, natomiast władca pod groźbą kary zakazuje tego obrzędu. Antygona, która pochodzi z kazirodczego związku matki i syna, ma świadomość nieprzychylnego przeznaczenia, dlatego jest stanowcza i nieugięta. Zna swoje obowiązki, wie, które wartości należy wyżej cenić, rozumie co jest jej powinnością. Po ogłoszeniu zakazu władcy nie waha się jaką podjąć decyzję. Jest w pełni świadoma co jej grozi, lecz wiara w bogów jest silniejsza. Jest pewna swych racji, bo jak mówi rozkaz Kreona jest dla niej niczym, gdyż „on nie ma nad moimi prawa”. W jej oczach prawo boskie jest wyższe niż prawo ludzkie czy wola władzy. Tak więc bohaterka, którą kieruje siostrzana miłość i pobożność chce wypełnić wolę boską, która mówi o niezbywalnych prawa człowieka do pogrzebu i szacunku dla zwłok. Dziewczyna jest w stanie poświęcić własne życie
w obronie swoich przekonań i wierzeń, gdyż nie boi się kary władcy a jedynie gniewu bogów.