Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Połączenia
* Rozłączne – to takie , które można rozłączyć ponownie bez uszkodzenia elementów łączonych i łaczących. Gwintowe, klinowe, wpustowe, wielowypustowe, sworzniowe, kąłkowe, sprężyste i rurowe.
Połączenia klinowe – zastosowanie dodatkowego elementu zwanego klinem, przenosi on naciski z jednej części łączonej na drugą. Klin ma przekrój prostokątny, ma dwie powierzchnie ustawione pod pewnym kątem do siebie.
Połączenie sworzniowe - zastosowanie dodatkowego elementu zwanego sworzniem, przenosi on naciski z jednej części łączonej na drugą. Sworzeń jest to sylindryczna przedknięta część w otwory wykonane w obydwu częściach łączonych ze sobą.
* Nierozłączne – to takie, których części łączone lub łączące ulegają uszkodzeniu w wyniku rozłączenia. Spawane, zgrzewane, nitowe, wciskowe, osadzane na gorąco, lutowane, klejone.
Spawane – polega na stopieniu brzegów łączonych części z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa, którym jest materiał tego samego rodzaju co materiał łączony. Przy spawaniu nie stosuje się docisku łączonych części. Spoina jet to elemnt łączący. Rozróżnia się spoiny czołowe, pachwinowe i otworowe.
Zgrzewane – to połączenia metali i tworzyw sztucznych przez miejcowe dociskanie łączonych elementów przy jednoczesnym podgrzewaniu.
Szew – występuje przy połączeniu nitowym. Złożone są one z jednego lub kilku szeregów nitów.
Połączenia wciskowe – połączenie, w którym unieruchomienie części zapewnione jest przez tarcie pomiędzy ich powierzchniami. W tym połączeniu elementy odkształcają się i związane z tym siły sprężystości materiału zapewniają odpowiedni docisk. Można podzielić na wtłaczane i skurczowe.