Wiedza o kulturze

Bogusław Hynek- Tarnowski filmowiec – dokumentalista

Bogusław Hynek

Tarnowski filmowiec ? dokumentalista

Bogusław Hynek ma 34 lata, studiował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ? Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, rzeźbą; z czasem dominującą formą wyrazu stała się fotografia (wystawy autorskie: ?Czyściec? (2001), ?Akt? (2002), ?Lizbon Story? (2003), ?Krym Story? (2004).

Budowle barokowe w Polsce

Budowle barokowe w Polsce :
- kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie
- kaplica Wazów w Katedrze Wawelskiej w Krakowie, w kościele św. Anny
- Fara, dawny kościół jezuitów w Poznaniu
- kaplica królewska w Gdańsku
- kościoły Wizytek, Kościół św. Krzyża w Warszawie, Sakramentek i Kapucynów
- bazylika w Świętej Lipce
- kościół Św.

Cechy stylów klasycznych i antyklasycznych

Sztukę klasyczną, nawiązującą często do dzieł starożytnych, cechuje:
- jasność
- racjonalizm
- równowaga
- zachowanie proporcji
- dążenie do rozumnego odtworzenia natury
- prostota
- harmonia
- porządek
- uniwersalizm
- syntetyczność.

Ciało jako sztuka w epokach

Antyk:

Sztuka starożytnych greków ? u Greków odwieczne pojęcie piękna i dobra łączyło się w całość, czyli tzw. kalos kagatos i w ich mniemaniu artysta powinien stosować się do norm etycznych. Estetyka grecka chciała przeniknąć zagadkę piękna, przeniknąć, a zarazem ograniczyć ją do mimesis ? naśladownictwa.

Cmentarz Powązkowski

Cmentarz Powązkowski

Powązki to prawdziwa nekropolia. Na terenie tej niewielkiej dzielnicy znajduje się kilka cmentarzy, z tym najbardziej znanym - Cmentarzem Powązkowskim.

Cmentarz Powązkowski (tzw. Stare Powązki) został założony w 1790 roku, nie powstał jednak w szczerym polu - od XIII wieku w miejscu tym istniała osada, która jeszcze w XVIII wieku znajdowała się poza granicami administracyjnymi Warszawy.