Wiedza o kulturze

Historia środków masowego przekazu

Narodziny mediów masowych

Środki masowego przekazu to w dzisiejszym świecie nic szczególnego. Ot co, po prostu istnieją i już. Od momentu swojego powstania do dnia dzisiejszego zdążyły zespolić się z życiem człowieka na stałe. Są one częścią kultury masowej. Współczesny człowiek nie wyobraża sobie bez nich swojego życia Lecz sprawa nie jest taka prosta na jaką wygląda.

I żyli długo i szczęśliwie... - zanalizuj obrzędy związane z narzeczeństwem i ożenkiem w różnych grupach etnicznych.

Małżeństwo w Indiach- tradycyjny ślub Hindusów

90 procent małżeństw zawieranych w Indiach jest aranżowana, co oznacza, .e rodzina podejmuje decyzje o wyborze męża i żony. Zdarzają się przypadki, że państwo młodzi poznają się dopiero na ślubie lub zaledwie kilka dni wcześniej. Miłość w Indiach jest wszechobecna, ale głównie w tysiącach filmów, jakie powstają rocznie w Bollywood.

Impresjonizm - notatki

IMPRESJONIZM

-nazwa pochodzi od francuskiego słowa impression – wrażenie, przelotny stan uczuć oraz od tytułu obrazu Moneta „Impresja – wschód słońca” Jako pierwszy określenia impresjonizm użył krytyk Louis Leroy atakując i wyśmiewając w swojej recenzji obraz Moneta, wystawiany na pierwszej wystawie impresjonistów w 1874 roku, która spotkała się z miażdżącym przyjęciem.

Informacje na temat wystąpień publicznych

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE CZYLI CO MOŻNA A CZEGO NIE POWINNO SIĘ ROBIĆ WYSTĘPUJĄC PRZED GRUPĄ LUDZI.

Swoją pracę rozpoczynam od wyjaśnienia pojęcia sfera prywatna otóż Sfera prywatna to działania jednostki lub grupy osób podejmowane z własnej woli lub dobrowolnego porozumienia, które nie mają wpływu na sferę prywatną innych ludzi.

Intepretacja- Edward Munch Krzyk

EDWARD MUNCH i jego obraz pt. ?KRZYK?

Obraz Edwarda Muncha pt. ?Krzyk? powstał w 1893 roku. Należy on do cyklu ?Fryz życia? i uważany jest za pierwszy charakterystyczny obraz ekspresjonistów. Dzieło to wykonane jest przez malarza
w kilku technikach graficznych, m.in. rysunek, litografie (czarno-biała i kolorowa) oraz drzeworyt.