Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ideałem epoki klasycznej był człowiek, jego duchowość, aspiracje. Ideałem epoki romantycznej stał się już nie człowiek uogólniony, lecz konkretny bohater i jego przeżycia. Dominującymi cechami muzyki stały się subiektywizm i emocjonalizm, a głównym postulatem romantyzmu było powiązanie muzyki z innymi rodzajami sztuki- poezją, tańcem, dramatem (Wagner), malarstwem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Aby zrozumieć, czego współczesny człowiek poszukuje w muzyce średniowiecza, należy najpierw przybliżyć sobie jej historię, a także poznać cechy muzyki komponowanej w tym okresie.

Głównym gatunkiem muzycznym - szczególnie na początku epoki średniowiecza - były chrześcijańskie śpiewy religijne, które w późniejszym czasie określono mianem chorału gregoriańskiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zespół wokalno – instrumentalny utworzony w 1965r. z założonego przez K. Klenczona zespołu Pięciolinie. Występował do połowy lat 70. W pierwszym składzie: B. Dornowski, K. Klenczon, J. Kossela, J. Skrzypczak, H. Zomerski, później S. Krajewski; popularne piosenki (Biały krzyż, Kwiaty we włosach, Matura, Nie zadzieraj nosa, Takie ładne oczy).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kultura muzyczna jest bardzo dobrze znana dla epoki, która w XIX wieku stworzyła nowe formy życia wprowadzając nieznaną niegdyś muzykę romantyczną. W czasie rewolucji francuska, dworska kultura muzyczna. Pozostały tylko nieliczne menuety. Ludzie z dawnych miasteczek przyjęli tańce z dawnego środowiska arystokratycznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ludwik van Bethoven- I zawodowy muzyk; XIXw.- b.ekspenowana pozycja sztuki; romantycy(Rosja: Piotr Czajkowski)- łączyli religie, nauki i życie w wspólną jakość- sztuke; zrodziła ich potrzeba wolności; ”Szkoła narodowa”- rosyjska- Potężna Gromadka (Michał Glinka, Milij Bałakiriew, Alexander Borodin, Cezary Cui, Alexander Dargomożyski, Modest Musorgski, Mikołaj Rimski- Kosakow) Norwegia-Edward Grieg; Francja- Cesar Franck; Hiszpania- Isaac Albeniz; czechy-Bedrzich Smetana, Antoni Dworzak; kierunek ”narodowy”- I-opera niemiecka- Karol Marii von Weber (1786-1826); II-opera-Ryszard Wagner (jego muzyka to szczytowy punkt rozwoju harmonii systemu dur-moll); muzyka instrumentalna: F.