Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
CZTERY PORY ROKU- VIVALDI

Pory roku zapoczątkowały szereg dzieł o tej tematyce, z których wymienić można choćby oratoria Telemanna i Haydna, cykl fortepianowy Czajkowskiego, balet Głazunowa. Koncerty Vivaldiego nie tylko noszą tytuły czterech pór roku. Kompozytor posłużył się tak popularnym później w XIX w.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Romantyzm – prąd ideowy, literacki i artystyczny – rozwinął się w Europie między Wielką Rewolucją Francuską a Wiosną Ludów. W muzyce obejmuje niemal cały wiek XIX. Charakteryzuje go wielość nurtów i indywidualizm postaw twórczych. Naczelnym postulatem estetycznym romantyzmu była synteza sztuk, więź muzyki z innymi sztukami, zwłaszcza z literaturą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
RONDO
nazwa pochodzi z języka francuzkiego
Rondea-taniec w kółko.

Cechą charakterystyczną tej formy jest
kilkakrotne powtarzanie tematu
zwanego rwfrenem przeplatanego
epizodami(kupletami)
charakter epizodów jest kontrastujący np.AABACADAWARIACJE

Wariatio-zmienność.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Muzyka jest sztuką . Tworzoną przez artystów, lecz muzykę może tworzyć każdy z nas.
Muzyka wyraża nasze najskrytsze uczucia i pragnienia . Muzykę tworzy grupa ludzi grających na instrumentach ,może to być również melodia śpiewana wraz z tekstem.
Ja słucham muzyki pop ,hip hop oraz techno czyli ogólnie słucham muzyki rozrywkowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Claude Achille Debussy (ur. 1862-8-22, zm. 1918-03-25) - francuski kompozytor. W latach 1873-1884 studiował w Paryżu u A. Lavignaca, A. Marmontela, E. Duranda i E. Guirauda, które ukończył zdobywając Grand Prix de Rome za kantatę L`Enfant prodique. Niemałą role w formowaniu jego estetyki odegrały ówczesne prądy w malarstwie (impresjoniści, nabisci).