Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Rozpoznawanie nawiązań do kultury antycznej we współczesności – w muzyce


1. Pojęcia
a) greckie
b) łacińskie
2. Nawiązania do mitologii
przykłady
3. Nawiązania do treści biblijnych poprzez specyficzne formy


1. Pojęcia
Podstawowe pojęcia w muzyce pochodzą z języka greckiego, rzadziej zdarzają się też określenia z łaciny, np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Szaleństwo w kolorze purpury(1)
To oni u progu lat 70 pokazali jak powinien wyglądać prawdziwy hard rock. Wskazali kierunek, którym podążyło wiele zespołów rockowych i metalowych. Bez nich nie byłoby taki sław jak Iron Maiden czy Metallika. Są żywa legendą, która nie pozwala o sobie zapomnieć.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Program muzyczny

Scenariusz i realizacja: Beata Delida

Letnia Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej, w której młodzi muzycy pod okiem mistrzów uczą się grać muzykę dawną, w tym roku odbyła się - jak zawsze w Wilanowie - już po raz dziewiąty. Tematem ubiegłorocznego spotkania były "Drogi do Bacha", czyli prezentacja utworów kompozytorów, którzy stali się inspiracją dla kantora z Lipska.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
STAROŻYTNOŚĆ


W nauce powszechnej stwierdzono, iż muzyka powstała jednocześnie z pojawieniem się homo sapiens, pierwszego rozumnego człowieka. Historia jej rozwoju jest zatem równie długa jak historia rozwoju ludzkości.

Muzyka kultur starożytnych jest sztuką synkretyczną, czyli łączącą ściśle kilka elementów: muzykę, słowo i taniec (pantomimę).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Filmowa muzyka, muzyka towarzysząca obrazowi filmowemu. Pierwotnie w epoce filmu niemego wykonywana na żywo (najczęściej przez tapera na fortepianie), później zapisywana na taśmie i ściśle zsynchronizowana z treścią obrazu i dramaturgią filmu. Może być ilustracją albo też kontrapunktem obrazu - czyli warstwą dopełniającą, charakteryzującą postaci, nastrój, przeżycia psychiczne bohaterów.