Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
FORMA MUZYCZNA,
schemat budowy określonych grup utworów — gatunków muzycznych (np. pieśń, rondo, wariacje, sonata, suita); formy muzyczne jako gatunki muzyczne dzielą się wg różnych kryteriów na: wokalne i instrumentalne; homofoniczne i polifoniczne; cykliczne i jednoczęściowe itp


PIEŚŃ, muz.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
MONIUSZKO Stanisław (1819-72)

kompozytor, twórca pol. opery narodowej; po studiach muz. w Warszawie i Berlinie osiadł w Wilnie jako organista w kościele św. Jana, później zaś jako dyrygent tamtejszego teatru; w tym też czasie rozpoczął pracę nad Śpiewnikiem domowym; 1846 w Warszawie otrzymał od W.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Straszny Dwór
Opera w 4 aktach - libretto

OSOBY
Miecznik
Hanna i Jadwiga jego córki
Pan Damazy
palestrant, totumfacki Miecznika
Stefan i Zbigniew towarzysze pancerni
Cześnikowa ich stryjenka
Maciej - były żołnierz stary sługa Stefana i Zbigniewa
Skołuba klucznik Miecznika
Marta klucznica Stefana i Zbigniewa
Grześ parobczak
Stara niewiasta
Towarzysze pancerni i żołnierze, wieśniacy i wieśniaczki, goście Miecznika, myśliwi

Treść

Rzecz dzieje się w pierwszej połowie XVIII stulecia

Akt I.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Epoka baroku w muzyce nastąpiła w okresie renesansu. Trwała w przybliżeniu XVII wiek i jeszcze połowę wieku XVIII. Graniczna data 1750rok oddzielający barok od następnej epoki (klasycznej) jest rokiem śmierci najwybitniejszego jej przedstawiciela- Jana Sebastiana Bacha. Kompozytor ten doprowadził formę polifoniczną do największego rozkwitu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Słowo fortepian wywodzi się z języka włoskiego, wyraz podzielić można na dwie części: piano, oraz forte, co znaczy głośno-cicho. Historia jego powstania, a raczej zmodernizowania starszych instrumentów klawiszowych wiąże się z przysłowiem „Potrzeba naturą wynalazku”. Pierwotne postacie, które były „przodkami” fortepianu, to z pewnością już dawno powstałe organy, ale też między innymi szpinet, wirginal, czy większy klawestyn, chociaż za jego prawdziwego ojca uznaje się klawikord.