Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Franz Peter Schubert
Rzadko się zdarza ktoś tak prześladowany przez los jak Franz Peter Schubert. Urodził się 31 stycznia 1797 roku w małej kuchni skromnego domu rodzinnego w Lichtenthal k. Wiednia jako jedno z czternaściorga dzieci. Ojciec był ubogim nauczycielem, który prowadził lekcje we własnym domu, całe życie z tudem wiążąc koniec z końcem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Romantyzm w muzyce rozpoczął się w drugim dziesięcioleciu w. XIX i trwał do końca stulecia. Romantycy na plan pierwszy wysuwali emocje i namiętności, idealizowali miłość i inne uczucia, jak honor i patriotyzm. Romantyczna melodia nie była prosta. Rymy stawały się bardziej zmienne, nastrój muzyki oddawano przy pomocy skomplikowanej harmonii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wielkie znaczenie dla romantyzmu miały ruchy narodowe,znamienne dla umysłowości europejskiej XIX stulecia.W muzyce,a zwłaszcza w operze i poemacie symfonicznym ruch narodowy znalazł swoje odbicie w powstających w epoce romantyzmu tzw. szkołach narodowych.Pod wpływem budzącego się u twórców poczucia narodowej odrębności i rozumienia ciągłości tradycji wywodzącej się z koltury ludowej kompozytorzy zainteresowali się rodzinnym folklorem,przedstawili muzyczne sceny z historii swojego narodu,poszukiwali prawdy o sobie w świecie dawnych legend,baśni i mitów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Franz Peter Schubert

Życie wśród cyganerii
W 1817 roku Schubert porzucił nauczanie, aby poświęcić się muzyce. Opuścił dom i zamieszkał w centrum Wiednia przyłączając się do tutejszej cyganerii. Wszystkie poranki bez wyjątku spędzał na komponowaniu. Takie całkowite poświęcenie się pracy twórczej sprawiło, że zostawił po sobie bogaty dorobek.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kompozytorzy ery klasycznej i romantycznej tworzyli często muzykę bardzo osobistą, ale niewielu tak zniewalającą, tak ludzką, juk Franz Peter Schubert. Muzyka Mozarta jest pełna majestatycznego. magicznego piękna. Haydn zachwyca bogactwem swego muzycznego rzemiosła. Natomiast Schubert poprzez swoja muzykę zawierza nam najbardziej skrywane, lękające się słowa.