Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Program muzyczny

Scenariusz i realizacja: Beata Delida

Letnia Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej, w której młodzi muzycy pod okiem mistrzów uczą się grać muzykę dawną, w tym roku odbyła się - jak zawsze w Wilanowie - już po raz dziewiąty. Tematem ubiegłorocznego spotkania były "Drogi do Bacha", czyli prezentacja utworów kompozytorów, którzy stali się inspiracją dla kantora z Lipska. Tym razem młodzi muzycy zajmowali się już samym Bachem. Program, zrealizowany podczas zajęć w Wilanowie, prezentuje najpopularniejsze utwory Jana Sebastiana Bacha na dwa instrumenty: badinerię z II Suity orkiestrowej h-moll, Koncert d-moll na dwoje szkrzypiec, Sonatę z Musikalisches Opfer, Koncert na dwa klawesyny i część 3. Koncertu d-moll na dwoje skrzypiec. Dzieła te wykonują: skrzypkowie Agata Sapiecha i Simon Standage, wiolonczelista Japp ter Linden, klawesyniści Nicholas Parle i Lilianna Stawarz, altowiolistka Anna Śliwa i grająca na violone Barbara Hofmann. Poszczególne sekwencje muzyczne przeplatają wypowiedzi wykonawców zagranicznych o dziełach Bacha.

Nicholas Parle uważa, że bogactwo muzyki Bacha daje słuchaczom dużą satysfakcję, nawet jeśli nie wszyscy ją rozumieją. Japp ter Linden natomiast wskazuje na energię zawartą w tej muzyce i jej taneczność, a także skomplikowanie. Simon Standage zaś podkreśla wspaniałe połączenie pomysłowości konstrukcji, techniki kompozytorskiej z głębokim uczuciem. Z kolei Nicholas Parle stwierdza, że Bach był profesjonalnym muzykiem o najwyższych kwalifikacjach, rozwinął swoje rzemiosło, a zgodnie z podstawowymi zasadami profesjonalizmu robił tylko to, za co mu płacono. Na koniec Simon Standage zwierza się: gdybym spotkał Bacha, poprosiłbym go, żeby zagrał coś ze swojej muzyki skrzypcowej.